Graden av molnmognad är förhållandevis låg bland svenska bolag. Foto: Pixabay
Graden av molnmognad är förhållandevis låg bland svenska bolag. Foto: Pixabay
IT

Finansbranschen bäst i klassen på molntjänster

Allt fler svenska företag använder molnlösningar. Men bara en av sju eller 14 procent av dem är "molntjänstmogna". Högst är mognaden i bank- och finansbranschen.

Uppdaterad 2017-06-08
Publicerad 2017-06-08

Allt fler svenska företag använder molntjänster. Men bara en av sju eller 14 procent av dem är "molntjänstmogna". Det visar en undersökning som IT-bolagen Tieto och VMware har låtit analysföretaget Rader göra.

Jämfört med 2015 har de genomsnittliga nivåerna av så kallad molnmognad ökat i Sverige, Finland och Norge. Och det gäller samtliga branscher. Den högsta molnmognaden finns i bank- och finansbranschen, där mognaden ökat med 9 procent från år 2015.

Den strategiska molnmognaden har i genomsnitt ökat med 33 procent under de senaste två åren, enligt undersökningen. Finska och svenska organisationer uppvisar fortfarande en högre genomsnittlig mognad än sina motsvarigheter i Norge, som dock minskat gapet.

Den årliga ökningen av molnutgifterna låg på cirka 20 procent i länderna under samma period. Och mer än fyra av fem organisationer i Finland, Sverige och Norge använder nu molntjänster i verksamheten.

Studien visar också att en molnmogen organisation i genomsnitt har 21 procent lägre kostnader för den pågående IT-verksamheten och en 29 procent större andel av sin IT-budget tillgänglig för innovation och transformation.

Fortfarande har en av tio (11 procent) av organisationerna inte startat sin utveckling mot molnet alls och kan ses som molnomogna, medan de flesta (46%) är på en grundläggande nivå.

Utdrag från Cloud Maturity Index 2017 (2015 års siffror inom parentes):

Omogen 11% (15%)
Grundläggande 46% (49%)
Kunnig 29% (24%)
Mogen 14% (10%)

83 procent (60) av svenska företag och organisationer använder molntjänster. I Finland var motsvarande siffra 85 procent (69) och i Norge 75 procent (46).

De mogna organisationernas nyttjande av molntjänster är i snitt 21 procent lägre jämfört med konkurrenterna. De investerar även 29 procent mer på innovation och utveckling.

Den högsta molnmognaden finns i bank- och finansbranschen, där mognaden ökat med 9 procent från år 2015. Offentlig sektor har ökat med 24 procent och tillverkningsindustrin med 35 procent.

När det gäller investeringar i molntjänster ligger Finland i topp med 5,7 procent andel av den totala IT-investeringen. Sverige är tvåa med 5,4 procent följt av Norge (5).

Majoriteten av molninvesteringarna i Sverige, 55 procent, används till publika molntjänster och andelen väntas växa framöver.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in