Ulrika Lenhammar, PR-chef på EY.
Revision

EY tiger om förlusten av Swedbank-uppdraget

Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen utreder brottsmisstankar i Swedbank-härvan. Men inte Revisiorsinspektionen. De hänvisar till att EY själv ska analysera sitt oberoende i relation till Swedbankuppdraget.

Uppdaterad 2019-02-27
Publicerad 2019-02-27

Både Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen har startat utredningar i kölvattnet av Uppdrag Gransknings avslöjande om Swedbank och penningtvätt. Inte Revisorinspektionen.

Det granskningsuppdrag av turerna i Swedbank som EY åtog sig är inte Revisorinspektionens sak att ha tillsyn över, säger chefsrevisorn på Revisorsinspektionen, Carin Rytoft Drangel, utan endast revision av företags bokslut och årsredovisningar.

– Men alla revisorer som tar på sig uppdrag ska göra en egen analys av sitt oberoende gentemot bolaget, säger hon till Realtid.

Förra onsdagen avslöjade SVT Uppdrag Granskning Swedbanks roll i en penningtvätthärva i Baltikum med grova kriminella inslag. banken slog först ifrån sig, men gav sedan revisionsjätte EY i uppdrag att utreda Uppdrag Gransknings uppgifter.

Det uppdraget blev EY strax av med efter att tidningen Affärsvärlden rapporterat att EY även är Danske Banks revisionsbyrå och därmed själv inblandad i samma penningtvätthärva. Dessutom var en av Swedbanks toppchefer tidigare Sverige-chef för EY.

Swedbank flyttade uppdraget till den brittiska konsultjätten FRA, Forensic Risk Alliance.

Men varför tackade EY ja till att ta er an uppdraget när ni fick den förfrågan?
– EY varken kan eller vill kommentera enskilda kunduppdrag. Vi kan dock bekräfta att vi inte kommer att genomföra granskningen av Swedbanks material, svarar Ulrika Lenhammar, pr-chef på EY per mejl.

Det är inte så underligt med tanke på att Swedbank fråntagit er uppdraget. Men gjorde ni en egen intern analys av ert oberoende i relation till båda dessa kunder?
– EY varken kan eller vill kommentera enskilda kunduppdrag. EY i Danmark samarbetar med Erhvervsstyrelsen (Danish Business Authority) i den granskning de genomför avseende revisionen i Danske Bank för 2014. På grund av tystnadsplikten kan EY inte kommentera enskilda kunduppdrag, svarar Ulrika Lenhammar igen.

Revisorsinspektionen ser i dagsläget inte heller någon anledning till att utreda Swedbanks revisionsbyrå Deloittes ansvar för händelserna i banken.

– Det har vi inte funderat på än, säger chefsrevisorn på Revisorsinspektionen, Carin Rytoft Drangel, och påpekar att revisorsinspektionen är en myndighet som “inte granskar skeenden i realtid”.

– Vi får väl se var det här landar. Finansinspektionen tittar på det just nu. Vår preskriptionstid är fem år.

Platsannonser