Illustration: Pixabay
Börs

EY: Kraftig återhämtning av IPO:s under Q3

Tredje kvartalet i år var det mest aktiva tredje kvartalet de senaste 20 åren sett till intäkter och det näst högsta tredje kvartalet om man ser till antalet transaktioner.

Uppdaterad 2020-11-08
Publicerad 2020-11-06

Globalt accelererade börsintroduktionerna under perioden, vilket resulterade i en ökning med 14 procent av det totala antalet börsintroduktioner till 872 och en imponerande ökning med 43 procent av intäkterna till 165,3 miljarder USD.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda börsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt rapporten Global IPO Trends: Q3 2020 ökar nu IPO-aktiviteten efter ett trögt Q2.

Tredje kvartalet är historiskt sett trögt vad gäller börsintroduktioner. Men tack vare ett uppdämt behov av transaktioner blev Q3 2020 mest aktiva tredje kvartalet under de senaste 20 åren sett till intäkter och det näst högsta tredje kvartalet vad gäller antalet transaktioner.

Börsintroduktioner i Americas landade på 188 stycken med 62,4 miljarder USD i intäkter, en ökning med 18 procent respektive 33 procent YTD. Asien-Stillahavsområdet hade 554 börsintroduktioner med 85,3 miljarder USD i intäkter, en ökning med 29 procent respektive 88 procent YTD. Båda marknaderna har redan överskridit helårsnivåerna för 2019.

Även om det är en ökning i antalet börsintroduktioner för EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) jämfört med föregående period ligger volymerna fortfarande under YTD med 27 procent (130) respektive 24 procent (17,6 miljarder USD). Andelen av internationella börsintroduktioner har varit stabila avseende volym och intäkter, utgörande 8 procent respektive 10 procent av den globala noteringsaktiviteten.

När det gäller sektorer toppade teknik, industri och hälso- och sjukvård återigen. Teknik hade 210 börsintroduktioner med intäkter på 53,9 miljarder USD, industri hade 168 börsintroduktioner och 23,3 miljarder USD i intäkter och hälso- och sjukvård 159 börsintroduktioner och 33,3 miljarder USD.

USA:s börser stod för majoriteten av börsintroduktioner, 82 procent av antalet transaktioner och 87 procent av intäkterna under tredje kvartalet 2020. Dessutom ökade trenden kring börsintroduktioner för så kallade SPACs (Special Purpose Acquisition Company) på amerikanska börser 2020.

I Greater China är börsintroduktionsaktiviteterna under tredje kvartalet 2020 på väg att nå historiska toppar vad gäller både volym och intäkter, vilka ökade med 152 procent respektive 139 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Efter ett långsammare H1 2020 tog börsintroduktionerna fart i EMEIA under tredje kvartalet 2020, där antalet transaktioner ökade med 34 procent och intäkterna med hela 49 procent jämfört med Q3 2019, delvis på grund av flera stora börsintroduktioner i regionen. Regionens stora vinnare är de som kan dra nyttja av digitaliseringsvågen - i synnerhet sektorerna teknik, industri och hälso- och sjukvård.

– Sedan försommarens paus i ett flertal pågående IPO-processer till följd av pandemin har marknaden tagit ordentligt med fart igen, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige. Trots covid-19 och valet i USA är framtidstron bland nordiska bolag oerhört stark. Vi arbetar just nu med ett stort antal transaktioner som planeras gå ut i marknaden i slutet av 2020 samt i Q1 2021, främst inom teknologi och fastigheter samt ett antal Corona-vinnare. Håller trenden i sig blir kommande sex månader ett rekord i antalet transaktioner i Norden och jag tror att det kommer att bli viss kamp om investerarnas intresse, där förmågan att navigera utmaningar i t ex digitala road shows blir avgörande, säger Andreas Dalhäll, EY IPO Leader i Sverige och Norden.

Om EY Global IPO Trends

Informationen som presenteras i rapporten Global IPO Trends Q3 2020 och YTD 2020 (januari-september) är baserade på IPOs till och med den 30 september 2020. All information i rapporten kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inte annat anges. Läs mer om IPOs: www.ey.com/ipo 

Platsannonser