"Om obligationsplanen går igenom köper sig Oscar Properties tid, men bolaget är fortfarande högt belånat", säger Louis Landeman på Danske Bank.
"Om obligationsplanen går igenom köper sig Oscar Properties tid, men bolaget är fortfarande högt belånat", säger Louis Landeman på Danske Bank.
Fastigheter

Expert: Problemen inte över för Oscar Properties

Även om den viktiga förlängningen av Oscar Properties obligationslån ser ut att gå igenom är problemen knappast över för bostadsutvecklaren, enligt Danske Banks kreditanalytiker Louis Landeman.

Publicerad 2019-04-18

Realtid kunde under onsdagen berätta att bostadsutvecklaren Oscar Properties ser ut att få igenom de viktiga nya villkoren för sitt obligationslån, bland annat en förlängning med två år. Det ingår i det besparingsprogram som Oscar Properties gick ut med den 2 april som också bland annat innebär slopade utdelningar för både vanliga aktier och för preferensaktierna.

Den största obligationsinnehavaren, Spiltan Fonder, anser att utan en förlängning skulle risken vara stor att de inte skulle få igen sina pengar. Med de nya villkoren ser det betydligt bättre ut. Men ett ja vid obligationsinnehavarnas omröstning som går ut den 6 maj innebär inte samtidigt att att problemen är över för Oscar Properties.

– Så är det. Oscar Properties och många av de andra nischaktörerna inom bostadsutveckling har det svårt med själva affärsmodellen. På dagens bomarknad är det problem för många att teckna sig för ett boende flera år fram i tiden. Osäkerheten är för stor. För att klara av situationen som bostadsbolag behöver du ha väldigt starka finanser, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank.

– Om obligationsplanen går igenom köper sig Oscar Properties tid, men bolaget är fortfarande högt belånat, säger Louis Landeman.

I ett pressmeddelande från den 11 april framgår att revisorn varnar för Oscar Properties finansieringsproblem:

"Koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten."

Oscar Properties kommunikationsansvariga Monika Nygren kommenterade det hela för Realtid:

– Att lägga om ett lån ser vi som en ganska normal del av en verksamhet, men visst är det viktigt att vi lyckas med omställningen för att möta den svagare bostadsmarknaden. Bra nog så har en stor del av obligationsägarna redan uttalat sig positivt till att förlänga obligationslånet, de tycker att det är bra att vi agerar.

Bara två obligationsägare är kända – Mangold och Spiltan Fonder. Den senare sade under onsdagen till Realtid att det säger ja och dessutom att över hälften av obligationsinnehavarna redan har sagt ja.

– Spiltan är största ägare och den här typen av processer kräver ofta att någon större ägare driver på. När det är många små inblandade är de ofta inte så aktiva och processen kan gå i stå, säger Danske Banks Louis Landeman.

– Jag antar att Spiltan har gjort analysen att det här är den bästa lösningen just nu.

Kapitalförvaltaren Mangold säger sig ha mindre innehav i Oscar Properties obligation via sina diskretionära ränteförvaltning.

– Givet att obligationslånet förlängs och Oscar Properties genomför påkallade förändringar är vi av uppfattningen att Oscar Properties har goda förutsättningar att vända den pågående trenden. Kanske kan det även föranleda att många obligationsinnehavare väljer att konvertera sina innehav mot aktier, säger Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold.

– De nya villkoren är påtagligt förbättrade, vilket situationen kräver, men också mycket komplexa vilket vi tagit fasta på innan vi beslutat att ge vårt stöd.

Oscar Properties kommenterar via mejl:

– Vi är mitt i förlängningsprocessen av obligationen, i dagsläget har vi inga planer att gå ut med mer information om processen än det som tidigare är kommunicerat, säger Krister Karjalainen, marknadschef på Oscar Properties.

Platsannonser