Katarina Hammar, Nordea
"I första hand tror vi därför på att fortsätta driva aktivt påverkansarbete för att ta ansvar och verka för omställningen", säger Katarina Hammar, chef inom ansvarsfulla investeringar och ansvarig för aktivt ägande på Nordea.
Fonder

"Exkludering från Nordeas sida löser inte i sig problematiken med bolagens utsläpp"

Nordeas miljöklassade fond hamnar i botten i kategorin exponering mot ”brun” energi i en Greenpeace-rapport. Orsaken är främst innehavet i italienska energibolaget Enel. ”I första hand tror vi på att bedriva aktivt påverkansarbete”, säger Katarina Hammar, chef inom ansvarsfulla investeringar och ansvarig för aktivt ägande på Nordea.

Uppdaterad 2021-01-28
Publicerad 2021-01-27

I en dagsfärsk Greenpeace-rapport placerar sig fonden Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund i botten i kategorin – exponering mot energiproduktion som är skadlig för klimatet.

Det beror framför allt på fondens innehav i italienska energibolaget Enel, vars energiproduktion idag består till cirka en tredjedel av fossil energi.

Katarina Hammar, chef inom ansvarsfulla investeringar och ansvarig för aktivt ägande på Nordea, pekar på att Enel är ett bolag som har en klar målsättning att gå från fossilt till förnybart.

– Bolagets andel i förnybar energi i elproduktionen har ökat stadigt genom åren och uppgick till nästan 43,3 procent år 2019. Som Greenpeace påpekar i sin rapport är omställningen i energiproduktionen en avgörande faktor för att nå tvågradersmålet. I första hand tror vi därför på att fortsätta driva aktivt påverkansarbete för att ta ansvar och verka för omställningen, säger Katarina Hammar och fortsätter:

–Fossil energi är idag fortfarande en stor del av energimixen som världen är beroende av vilket gör den här frågan komplex. Exkludering från Nordeas sida löser inte i sig problematiken med bolagens utsläpp.

Enel har ett mål om att andelen förnybar energi i elproduktionen ska vara 61 procent  2022. Målet ska uppnås genom betydande investeringar i förnybara energitillgångar samtidigt som bolaget minskar det fossila.

Bolaget strävar också efter att tredubbla sin nuvarande förnybara kapacitet till 2030, från 49GW till 145GW.

Katarina Hammar påpekar också att fonden Global Climate and Environment Fund placerar den sig i toppen i kategorin ”issuer selection” vilket innebär att den har innehav med betydligt lägre utsläpp jämfört med bolag inom samma sektor.

Platsannonser