EU-kommissionen vidtar nya åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter Foto: TT
Foto: TT
EU

EU-kommissionen vidtar nya åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter

EU-kommissionen har i dag antagit ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket som ska öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i EU.

Publicerad 2021-04-21

Åtgärderna ska göra det möjligt för investerare att rikta in sina investeringar mot mer hållbar teknik och hållbara företag och därmed bidra till att göra Europa klimatneutralt 2050. De ska ge EU en ledande roll på global nivå som standardsättare när det gäller hållbar finansiering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Åtgärdspaketet omfattar följande:

  • En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som ska främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål. Kommissionen har i dag nått en politisk överenskommelse om denna text. Den delegerade rättsakten ska formellt antas i slutet av maj så snart den har översatts till alla EU-språk. I det meddelande som kommissionen också antog idag beskrivs tillvägagångssättet närmare.
  • Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning. Förslaget ska förbättra flödet av hållbarhetsinformation inom företagsvärlden. Genom att göra företagens hållbarhetsredovisning mer enhetlig ska det ge finansiella företag, investerare och allmänheten i stort tillgång till hållbarhetsinformation som är jämförbar och tillförlitlig.
  • Och slutligen, sex delegerade rättsakter om förvaltningsuppdrag, investerings- och försäkringsrådgivning som ska få finansiella företag – t.ex. rådgivare, kapitalförvaltare och försäkringsbolag – att inkludera hållbarhetshänsyn i sina rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in