Anders Borg. Foto: TT
Anders Borg. Foto: TT
Finans

EU-domstolen stoppar förbud mot räntesnurror

EU-domstolen upphäver Anders Borgs instiftade förbud mot så kallade räntesnurror. 

Uppdaterad 2021-01-20
Publicerad 2021-01-20

Domslutet innebär att staten går miste om mångmiljardbelopp. Det rapporterar DI.

Förbudet mot så kallade räntesnurror, som förbjöds under alliansregeringen med finansminister Anders Borg, är otillåtet eftersom det strider mot EU-rätten. Beslutet fattades av EU-domstolen på onsdagen i målet mellan Skatteverket och franska Schneider Electrics svenska dotterbolag Lexel.

Syftet med förbudet var att omöjliggöra skatteplanering genom att av skatte- och inte affärsmässiga skäl låna pengar av systerbolag med hemvist i länder med lägre bolagsskatt än den svenska. Räntebeloppet blir då lägre beskattat i landet med lägre bolagsskatt, med resultatet att koncernen tjänar pengar och Sverige förlorar skatteintäkter.

Ett flertal svenska bolag med koncerninterna lån berörs av beslutet, men det är främst utländska koncerner med investeringar i Sverige som omfattats av förbudet.

Enligt Skatteverkets beräkningar uppgår de nekade ränteavdragen till 10-15 miljarder kronor per år från och med 2013.  

 

 

Platsannonser