” Våra ägare vill att bolaget ska växa och en förutsättning för det är att ta in kapital och att göra en nyemission”, säger Fredrik Brodin, vd på Offentliga Hus. Foto: Offentliga Hus.
” Våra ägare vill att bolaget ska växa och en förutsättning för det är att ta in kapital och att göra en nyemission”, säger Fredrik Brodin, vd på Offentliga Hus. Foto: Offentliga Hus.
Fastigheter

”Ett bra marknadsläge att notera ett fastighetsbolag”

Fastighetsbolaget Offentliga Hus bedömer att marknadsläget har stabiliserats och att hösten är ett bra läge för en börsnotering. Bolaget ska växa och behöver därför genomföra en nyemission.

Uppdaterad 2020-06-18
Publicerad 2020-06-16

Anledningen till att Offentliga Hus – som arbetar med samhällsfastigheter – ska in på börsen i oktober är dess tillväxtmål. Listningen ska ske på Nasdaq Stockholm First North Premier.

Det enda fastighetsbolag som har noteras hittills i år är Train Alliance, som uppför och förvaltar fastigheter knutna till Sveriges järnvägsnät. Bolaget gick in på First North i februari, strax före den stora coronasmällen.

Under 2019 noterades däremot elva fastighetsbolag, varav SBB i september och K-Fastigheter i november fick störst uppmärksamhet. 

– Över tid är börsen otroligt bra för bolag i en tillväxtfas. Självklart kom corona som en överraskning för de flesta. Men den sista tiden har börsen uppvisat ett mer normalt beteende, säger Fredrik Brodin.

Så ni tror att det har lugnat ned sig till hösten?
– Vi ser att det redan är lugnare. Kapitalmarknaderna är på väg att återvända mot ett mer normalt scenario. Både börsnoteringar och kapitalanskaffningar är ytterst en fråga om timing.

Informationen om noteringen är än så länge knapphändig. Mer information kommer efter sommaren.

– Det är en ägarfråga. Men våra ägare vill att bolaget ska växa och en förutsättning för det är att ta in kapital och att göra en nyemission.

Fastighetsinriktade investmentbolaget Fastator är största ägare i Offentliga Hus, med en indirekt ägarandel på 50 procent. Bolagets vd Joachim Kuylenstierna säger att börsintroduktionen har ett långsiktigt syfte och att en notering hösten 2020 fastställdes redan 2018.

– Offentliga Hus är byggt för börsnotering och den ledning som vi tillsatte i december 2019 är till för att notera bolaget, säger Joachim Kuylenstierna.

Kommer ni att byta ledning efter notering?
– Nej, det är ett dream team för att styra ett bolag på börsen. 

Fastators innehav är långsiktigt vilket enligt Joachim Kuylenstierna innebär att man inte kommer att sälja av vid noteringen.

Offentliga Hus mål är fortsatt tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter med fokus på lönsamhet. Däremot finns inga exakta mål kommunicerade.

 – Behovet av samhällsbyggnad och infrastruktur är oändligt, säger Joachim Kuylenstierna.

Han poängterar att när Fastator drog igång Offentliga Hus var området samhällsfastigheter nytt. Senare har bolag som Hemfosa och SBB gjort området mer uppmärksammat och hett för investerare.

Inför börsnoteringen har Offentliga Hus under våren rekryterat personal inom ekonomi, redovisning, finansiering, transaktion och fastighetsförvaltning. Offentliga Hus vd Fredrik Brodin ser inga problem med noteringen sett till coronakrisen.

– Vår bedömning är att det är ett bra marknadsläge att notera ett fastighetsbolag med samhällsfastigheter. Vi ser ett ökande intresse för samhällsfastigheter som investeringsform bland både nordiska och internationella investerare, säger han.

Fastator är i sin tur listat på First North, men planerar ett listbyte till Nasdaq Stockholm under 2020. 

SBB är tillsammans med Hemfosa den mest uppmärksammade konkurrenten till Offentliga Hus. Så sent som den 9 juni köpte Offentliga Hus en en portfölj offentliga kontor av SBB, med det överenskomna fastighetsvärdet 1 160 miljoner kronor. 

– Vi jobbar inom i huvudsak samma segment som SBB. Men det finns långt fler aktörer, både noterade och onoterade, som arbetar inom segmentet i sin balansräkning, säger Fredrik Brodin.

Platsannonser

Logga in