Nyemission

Estea Omsorgsfastigheter genomför nyemission av nya fondandelar om 250 miljoner kronor

Estea Omsorgsfastigheter avser att genomföra en publik nyemission om 250 miljoner kronor.

Publicerad 2020-09-28

Estea Omsorgsfastigheter, Esteas helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, har offentliggjort ett erbjudande om en publik nyemission av nya fondandelar om 250 miljoner kronor, med möjlighet för fonden att, beroende på efterfrågan, utöka erbjudandet med ytterligare nya Fondandelar till ett värde om cirka 250 miljoner kronor. Noteringen av fondandelarna förväntas ske på Nasdaq Stockholms obligationslista den 27 oktober 2020, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Estea Omsorgsfastigheter är en alternativ investeringsfond som fokuserar på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Moderbolaget Estea har etablerat och framgångsrikt avslutat 19 investeringsfonder sedan starten 2002.

Avanza har agerat finansiell rådgivare och Wistrand Advokatbyrå legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter i samband med erbjudandet.

Platsannonser