Erik Penser Bank redovisar bokslut för 2016 Foto: Erik Penser Bank
Erik Penser Bank redovisar delårsrapport för första halvåret 2017 Foto: Erik Penser Bank
Bank

Erik Penser Bank ökar intäkterna

Högsta helårsintäkterna någonsin inom affärsområdet Corporate Finance på Erik Penser Bank.

Uppdaterad 2017-05-16
Publicerad 2017-05-16


Erik Penser Bank redovisar bokslutet för 2016 där bankens totala rörelseintäkter ökat till 215 miljoner kronor jämfört med föregående års 200 miljoner kronor, vilket är en ökning om 8 procent.

Enligt rapporten landade intäkterna inom Corporate Finance under 2016 på "de högsta någonsin, mycket tack vare förbättrat räntenetto".

Räntenettot uppgick till 69 miljoner kronor under året, jämfört med 44 miljoner kronor föregående år.

Inom Wealth Management medförde den volatila marknaden som präglade det första halvåret 2016 att aktiviteten bland kunderna minskade något.

Inflödet av nytt kapital till kapitalförvaltningen som utgör en del av Wealth Management fortsatte dock att öka under året och sammantaget blev affärsområdets intäkter i stort sett oförändrade jämfört med året innan.

Även intäkterna för strukturerade produkter sjönk väsentligt under året, enligt rapporten.

De återkommande intäkterna ökade under 2016 med 28 procent till 104 miljoner kronor. Vd Johan Mörner skriver att de återkommande intäkterna under 2016 utgjorde cirka 50 procent av  de totala intäkterna jämfört med 40 procent under 2015.

"Målet för 2017 är att de återkommande intäkterna skall täcka 70 procent av bankens totala kostnader", skriver Johan Mörner vidare.

Även kostnaderna ökade för Erik Penser bank under året med 6 procent från -194 miljoner kronor till -206 miljoner kronor.

Årets resultat ökade något till 6 miljoner kronor jämfört med 5 miljoner kronor föregående år. Resultatet efter koncernbidrag och skatt blev 10 miljoner kronor jämfört med 11 miljoner kronor året innan.

Totalt uppgick förvaltat kapital till 29,1 miljarder kronor jämfört med 26,2 miljarder kronor året innan, vilket var en ökning med 11 procent.

Eget kapital uppgick till 361 miljoner kronor jämfört med 295 miljoner kronor året innan.

Under året ökade antalet anställda i banken från 89 till 94. Personalkostnaderna uppgick under året till -136 miljoner kronor jämfört med -123 miljoner kronor. Även Ledningen och styrelsens ersättningar ökade mellan åren och uppgick under 2016 till 84,6 miljoner kronor jämfört med 76,4 miljoner kronor året innan.

Vd Johan Mörner fick en ersättning om cirka 4,5 miljoner kronor under året, varav en halv miljon avsåg rörelig ersättning. Detta var något lägre än fjolårets ersättning om 4,67 miljoner kronor där en rörlig ersättning motsvarade 760.000 kronor.

Det framgår även av rapporten att Erik Penser Bank erhöll ett aktieägartillskott om 25 miljoner kronor från Erik Pensers ägarbolag Yggdrasil i mars i år samt att banken erhöll tillstånd för försäkringsförmedling av Finansinspektionen samma månad.

Platsannonser

Logga in