Riskkapital

”EQT måste hålla erbjudandet på en begränsad nivå”

Institutionella investerare är de mest troliga nya ägarna, anser Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på riskkapital. Erbjudandet hålls på en begränsad nivå för att lättare kunna motivera medarbetare.

Uppdaterad 2019-09-02
Publicerad 2019-09-02

Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på riskkapital, är inte överraskad av måndagsmorgonens nyhet där riskkapitalbolaget EQT bekräftar noteringsplaner.

Enligt EQT är syftet att öka bolagets finansiella handlingsutrymme, skapa möjligheter för fortsatta investeringar och stödja koncernens tillväxt.

Erbjudandet väntas motsvara cirka 20 procent av det totala antalet aktier i EQT, vilket inkluderar nyemitterade aktier och aktier som säljs av befintliga aktieägare.

– Det är ganska väntat att man säljer en relativt liten del av aktierna på marknaden. Till syvende och sist vill man att vinsterna går till motiverade medarbetare. Ju mindre andel som medarbetarna erhåller desto svårare blir det att motivera dem. Det är därför man håller erbjudandet på en begränsad nivå. Sedan får detta väga mot hur mycket pengar man vill ta in för att utveckla verksamheten, säger Per Strömberg.

Enligt måndagens pressmeddelande ska 65 procent av vinsten hamna hos EQT-personalen och resterande 35 procent i det snart börsnoterade EQT. Fördelningen är ungefär spegelvänd mot hur det ser ut i andra börsnoterade investeringsföretag av EQT:s snitt.

Som riskkapitalbolag, vad är fördelarna att börsnoteras?
– Fördelen är att man har tillgång till ett fritt kapital. När man reser pengar i fonder så måste dessa pengar användas till det som fonden ska göra, de är låsta för specifika ändamål. Man har mindre friheter. Om man istället drar in pengar från aktiemarknaden kan dessa investeras i verksamheten och för att starta nya verksamhetsområden. Det är den stora fördelen.

Per Strömberg berättar även att det nu blir enklare för det partnerskapsägda EQT vid generationsväxlingen när en ny partner kommer in.

– Grundarna eller de äldre har ganska stor del i vinstdelningen och det är ofta svårt att veta hur man ska göra den växlingen när man inte har ett pris på deras andelar. Det är svårt att motivera de yngre aktiva medarbetarna om de mindre aktiva seniora personerna tar det mesta av vinstdelningen. Nu kan de äldre som ska fasas ut sälja sina andelar på aktiemarknaden eller till den nya partnern till ett pris satt av marknaden.

En stor omställning för EQT blir transparensen som krävs av riskkapitalbolaget som ett börsnoterat bolag. 

– Det är en ganska knepig verksamhet som de håller på med. Komplicerade strukturer där det blir pedagogiska problem för aktiemarknaden att förstå var och hur bolaget tjänar pengar. 

En annan nackdel med börsnoteringen är att en större del av vinsten går till passiva ägare som inte bidrar till fondförvaltningen.

– Det gäller att man kommer fram till vilken del av fondavgifterna som ska slussas ut till de passiva aktieägarna och i vilken form. Det behövs så att man fortfarande kan motivera sitt investeringsteam.

Vilka tror du går in som ägare vid nyemissionen?
– Det lär vara institutionella investerare och antagligen sådana som investerar i private equity och sådana som redan investerar i EQT:s fonder. De bör bättre kunna förstå och uppskatta EQT:s verksamhet.

– Det ska bli intressant att se hur Investor agerar, men annars skulle jag tro att majoriteten av köparna är pensionsfonder, sovereign wealth funds, försäkringsbolag, universitet och olika typer av stiftelser.

Tror du Investor kommer sälja eller köpa?
– Det har jag ingen aning om. En av anledningarna att EQT noteras är  för att EQT har blivit så pass stort att Investor inte längre kan fylla rollen som nyckelinvesterare i deras fonder.

Värderingen i EQT:s börsnotering kommer att bestämmas om ett par veckor, vilket riskkapitalbolagets vd Christian Sinding under dagen har berättat för DI.

Vad tror du att EQT är värt?
– Ingen aning. Men man ju titta på hur de riskkapitalfonder som redan är på börsen värderas av aktiemarknaden, som Blackstone och KKR.

Blackstone värderas exempelvis till 12–14 gånger årsvinsten.

Tror du EQT hamnar i den storleken?
– Ja. Vissa av dessa har dock gått knackigt sedan de börsintroducerades och tyckt att de varit för lågt värderade och det har delvis att göra med att det är svårt att tränga igenom och se vad man får som aktieägare.

EQT:s förvaltade kapital uppgår till cirka 40 miljarder euro, fördelat på 19 aktiva fonder. Under det första halvåret i år hade bolaget intäkter om 295 miljoner euro, justerad EBITDA om 140 miljoner euro och ett justerat resultat om 109 miljoner euro.

Kan detta skapa en trend bland riskkapital?
– Nej, jag tror inte. De som gör börsnoteringar är de som utvidgar sin riskkapitalverksamhet till att bli breda asset managementbolag inom onoterade tillgångar, med fonder inom olika typer av områden. I Norden är det bara EQT som har haft detta som strategi.

Platsannonser