Per Strömberg.
Riskkapital

”EQT kan bli Nordens KKR eller Blackstone”

Inför en börsnotering har EQT breddat sitt sortiment.

– EQT kan bli Nordens KKR eller Nordens Blackstone, men då behöver de ha de finansiella musklerna och Investor räcker inte riktigt till längre, säger professor Per Strömberg på Handelshögskolan i Stockholm.

Uppdaterad 2019-04-16
Publicerad 2019-04-16

För drygt ett år sedan stängde riskkapitalbolaget EQT den största fonden någonsin på cirka 11 miljarder euro, 100 miljarder kronor. Sedan dess har EQT varit på köp-offensiv och investerat i åtta bolag. Det senaste förvärvet aviserades i måndags morse, Dellner Couplers, ett tågdelsföretag med en omsättning om 1,9 miljarder kronor 2018. Fonden har totalt fem år på sig att investera det insamlade kapitalet.

Fonden gör investeringar på mellan 150 miljoner euro och 1 000 miljoner euro. Fokus är primärt på norra Europa och investeringar inom Healthcare, TMT och Service-sektorn.

Vad är vägen framåt för EQT? Realtid intervjuade Per Strömberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och expert på riskkapital.

Är det rätt läge att köpa bolag nu?
– Det kan man se på två sätt. Är det en private equity-fond som har rest pengar då är förväntan från investerare att fonden ska köpa bolag och använda dessa pengar. Du har bara fem år på dig. Är du fondförvaltare är det rätt läge på det viset. Man får ta tillfället när man har finansiering och det finns objekt att köpa. Men huruvida detta är ett år då man kommer att göra de mest fantastiska private equity-investeringarna i världshistorien är en annan femma. 

– De flesta stjärninvesteringarna inom buyout har historiskt skett under de perioderna när det varit mindre aktivitet och svårare att göra affärer och man lyckas köpa bolag till en billigare värdering.

I budstriden har private-equity-spelarna olika strategier och enligt Per Strömberg är EQT känt för att köpa bolag som i grunden är bra för att försöka göra dem ännu bättre. Den strategin gör att de betalar bra för sina förvärv jämfört med en del andra konkurrenter som har en mer av en ”turn-around-profil” på sina investeringar, menar han.

Spannet i vad EQT investerar i är brett. Hur ser du på det?
– De har något av en generalistprägel. Trenden de senaste tio-femton åren har gått mot att man blir mer nischad mot vissa branscher. Om man tar Nordic Capital som skulle ha beskrivit sig själv som en generalist för tio år sedan är nu inriktade mot ett antal sektorer som finans och healthcare. EQT har inte marknadsfört sig som en sektor-specialist på samma sätt. De är fortfarande mer av generalister. EQT har, till skillnad mot andra lokala spelare, många fonder. 

Totalt har EQT 18 aktiva fonder, varav åtta är fullt investerade. Det rör sig bland annat om Infrastrukturfonder, Midmarket-fonder och Real Estate-fonder.

Fördelen med att investera i flera industrier i en och samma fond är bland annat att man kan titta på fler investeringsobjekt och inte behöver låsa fast sig vid en bransch, menar Per Strömberg som även pekar på att det finns en del nackdelar. En av nackdelarna är att man helst ska vara bra på något och bättre än de andra på detta. 

– EQT beskriver sin ”edge” (konkurrensfördel, reds anm) som att de har ett industriellt nätverk som de har upparbetat under en lång tid och att de även i firman har en IT- och big-data-funktion som går in i portföljbolagen och digitaliserar dem. Jag tror att för att en private equity-fond ska vara framgångsrik så måste man ha någon edge som ingen annan har eftersom det alltid finns tre-fyra andra spelare som är intresserade av samma objekt. Har man inget extra så vinner man aldrig auktionen. Eller, om du vinner auktionen så kommer du inte tjäna några pengar.

Enligt Per Strömberg går EQT samma väg som de stora amerikanska jättarna Blackstone, KKR och Carlyle Group – och utvecklas mot att bli en multiproduktfirma.

Nordic Capital, Altor och IK Investment Partners är inriktade på buy outs. 

– Kritiken mot dessa multi-produktfirmorna är att de blir mer asset managers. De tjänar så otroligt mycket pengar på fasta avgifterna att de inte är motiverade skapa vinst på samma sätt. Det är det negativa. Den positiva delen är att det finns stordriftsfördelar i dessa typer av verksamheter, till exempel om man ska ha ett dedikerat industriellt nätverk eller digitaliseringsteam så är det klart att ju större man är desto mer kan man investera i dessa typer av in-house-funktioner. Det finns också en fundraising-fördel att ha en multi-produkt eftersom många institutioner som investerar i private equity-fonderna är väldigt stora, som sovereign wealth funds och statliga pensionsspelare. De kan föredra att ha att göra med dessa stora hus där de kan investera mycket pengar i samma aktör i ett antal olika produkter och kan göra skräddarsydda lösningar. 

I början av februari 2019 skriver Reuters med hänvisning till tre källor att EQT kan komma att börsnoteras redan under andra kvartalet 2019. I mitten av mars 2019 skriver Affärsvärlden att det verkar bli en dubbelnotering i Zürich och Stockholm.

Per Strömberg uppger att det finns ett stort franchise-värde i EQT:s varumärke. Firman har lätt att resa pengar för olika produkter som ger värde i detta franchise.

– Det är inte upphängt på ett fåtal personer utan det finns ett organisationsvärde. Möjligheten att kunna börsnoteras och sälja en del av detta värde ger vissa fördelar när man ska kompensera folk och när högt uppsatta personer ska lämna firman. Att sköta incitamentssystem är fördelaktigt när man är börsnoterad.

En börsnotering kan även vara avgörande vid kapitalanskaffning till nya fonder. Som en multiproduktfirma som startar nya produkter kan investerarna inledningsvis vara skeptiska till om man klarar det nya. Då kan man behöva lägga in ganska mycket egna pengar i de nya produkten i fonderna vid sidan av sina externa investerare för att visa att man är ”still in the game”, uppger Per Strömberg.

I EQT har dels de som jobbar i firman lagt in egna pengar, dels har Investor, som är en nyckelinvesterare, investerat mycket i EQT. 

– Men nu börjar EQT bli så stort att Investor inte förmår att följa med och vara nyckelinvesterare i alla nya fonder. Där är det en fördel att vara börsnoterad där man kan ta in publikt kapital och ha en balansräkning som kan finansiera den nya produkten. 

 Vidare uppger Per Strömberg att börsnoteringen hör samman med att EQT under de senaste åren har breddat sitt sortiment. 

 – Det är deras framtid att bli Nordens KKR eller Nordens Blackstone, men då behöver de ha de finansiella musklerna och Investor räcker inte riktigt till längre.

 

Platsannonser