Finans

Entreprenörsfamiljer köper Quesada Kapitalförvaltning

Wictor Family Office förvärvar aktierna i Tommy Jacobsons Quesada Kapitalförvaltning.

Uppdaterad 2020-09-14
Publicerad 2020-09-11
Tommy Jacobson.

Unikt för Wictor Family Office är att ägarna och kunderna investerar på lika villkor i de produkter som rekommenderas. Syftet är att skapa en oberoende entreprenörsägd utmanare till traditionella kapitalförvaltare. 

Betalningen sker till del kontant och till del med aktier. Parterna har kommit överens om att försäljningspriset inte är publikt. Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande. 

Wictor Family Office – som ägs av ett antal entreprenörsfamiljer – tillämpar en arvodesbaserad betalningsmodell utan provisioner och tredjepartsersättningar, så kallade ”kick-backs”. 

Wictor Family Office är helt fristående från banker, fondbolag och andra finansiella institut.

– Vi startade Wictor Family Office för att vi tyckte att det fanns en kortsiktighet i finansrådgivningsbranschen med alltför höga avgifter och dessutom en bristfällig transparens. Vi investerar själva våra egna pengar i de produkter och tjänster som vi rekommenderar till våra kunder, säger Sara Viktorsson, vd för Wictor Family Office. 

Förvärvet av Quesada innebär - tillsammans med den sammanslagning med FMG+ som skedde i somras - att bolaget kommer att kunna erbjuda ett större urval av produkter och tjänster samt ha en större förhandlingsstyrka. 

Quesada grundades år 2000 av Tommy Jacobson och Sune Nilsson. Ambitionen var att bygga en verksamhet som liknade de schweiziska bankernas sätt att arbeta

Sara Viktorsson.

med kunder; med fokus på helheten dvs juridik, skatt och kapitalförvaltning. I dag ägs verksamheten av Varenne, som ägs av grundarna och ca 200 svenska privatinvesterare, samt av Stadiums grundare, Ulf och Bo Eklöf.

FMG+ är en Stockholmsbaserad förvaltnings- och rådgivningsaktör med internationella kundengagemang som är specialiserade på kapitalstarka företagsägare, idrottsstjärnor och artister. Sedan juli 2020 ingår FMG+ som en del av Wictor Family Office. 

Wictor Family Office och Quesada delar målsättningen att leverera personliga och långsiktiga lösningar. De är övertygade om att detta kommer att öppna upp för ännu fler möjligheter framöver. 

– Med den här affären skapar vi en entreprenörsdriven verksamhet som har kapacitet att utveckla fler produkter och tjänster i en effektiv och modern organisation som möter våra kunders krav på kapitalförvaltning av högsta klass, säger Tommy Jacobson, styrelseordförande i Quesadas ägarbolag Varenne. 

Sara Viktorsson menar att Quesadas och FMG+ kunder har snarlika behov som deras egna; de önskar personlig service som ger ett helhetsgrepp om deras ekonomiska och familjerelaterade situation. 

– Vi är så glada att få ännu ett tillskott till familjen och ser fram emot en fantastisk resa tillsammans.


 

Platsannonser