"När man lägger ansvaret för pensionen hos individen är och förblir flytträtt en hygienfaktor," säger Helena Palmgren, vd för Palmgren & Bähr. Foto: Pressbild
Pension

"En kortsiktig flyttkarusell gynnar ingen"

"2021 blir det upp till bevis för branschen att återuppliva löftet från 2007 om fri flytträtt av pension." Det säger Helena Palmgren, vd för Palmgren & Bähr.

Uppdaterad 2020-09-14
Publicerad 2020-09-14

Den 11 september kom de föreslagna lagförändringarna i syfte att sänka avgifterna för återköp av kapitalförsäkring och flytt av individuell livförsäkring där kunden bär risken (det vill säga för depå- och fondförsäkring). Avgiften får högst uppgå till 0,0127 pbb (cirka 600 kronor år 2021). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021, vilket är tre månader senare än tidigare förslag, och föreslås även gälla avtal som ingåtts före ikraftträdandet, men efter den 30 juni 2007.

– Detta är bra och mycket välkommet. Eloge till alla inblandade för goda insatser och en förtroendeingivande riktning. Att pensionsmarknaden behöver fungera väl, anpassas till dagens föränderliga arbetsmarknad och vidareutvecklas är en förutsättning för näringsliv, pensionssparare och samhälle, säger Helena Palmgren, vd för nystartade Palmgren & Bähr till Realtid.

I nästa steg vill Helena Palmgren se en praktisk, kraftfull tillämpning och att;

  • de kommersiella avtalen anpassas efter den nya lagen
  • översyn av distributionsersättningen för inflytt görs
  • den överenskomna Flytträttsstandarden efterlevs, samt att idén om elektroniska tids- och kostnadseffektiva flyttblad blir verklighet
  • krav om före detta arbetsgivares godkännande av flytt utvärderas
  • flytträtten även omfattar depå- och fondförsäkringsavtal tecknade före 2007
  • fullständig transparens råder vid ingång av nya försäkringsavtal. Villkor, risk och totala avgifter måste kunna jämföras. Kvarvarande flyttbegränsningar likaså, där till exempel flyttvillkoren – sett till pris och tid – för en traditionell försäkring bör förtydligas.

– 2021 blir det upp till bevis för branschen att återuppliva löftet från 2007 om fri flytträtt av pension. 

Sedan den 1 januari 2020 gäller regler som innebär omfattande förbättringar för en effektivare flytträtt. Lagrådsremissen är ett led i att ytterligare stärka flytträtten och en del i behandlingen av riksdagens tillkännagivande om att skilja fond- och depåförsäkring från traditionell livförsäkring när det gäller reglerna om återköp och flytt.

– När man lägger ansvaret för pensionen hos individen är och förblir flytträtt en hygienfaktor. Lika viktigt är det att de råd som lämnas till konsument i samband med nyteckning, återköp och/eller flytt är omsorgsfulla och relevanta. En kortsiktig flyttkarusell gynnar ingen. Att flytta pension ska alltid utgå från kundens bästa och medvetna val.

Vad anser du om tidsgräns? Hur lång tid ska en flytt få ta?
– Tidsgräns beror på vilken typ av värdepapper du har på din depåförsäkring men att avyttrandet ska ske så snart det är möjligt – vilket också är förenligt med flytträttsstandarden. Man får alltså inte "ligga på ärenden" eller tillföra "karenstider" eller andra tidsutdräkter för att dra ut på tiden i onödan.

Frågan om en utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 hanteras inte i lagrådsremissen utan utreds vidare inom Regeringskansliet.

Platsannonser

Logga in