Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling
Klas Eklund, seniorekonom på Mannheimer Swartling. Foto: Pressbild
Skatter

Eklund vill se lägre skatt och enhetlig moms 

Klas Eklund vill se sänkt skatt på arbetsinkomster, låg proportionell fastighetsavgift och mer enhetlig moms och kapitalinkomstskatt.

Uppdaterad 2020-11-06
Publicerad 2020-11-06

Det är några komponenter i seniorekonomen Klas Eklunds förslag till en övergripande skattereform som presenteras i den nya ESO-rapporten ”Vårt framtida skattesystem”.

Sverige behöver ett skattesystem som långsiktigt främjar tillväxt och välfärd. Sedan den förra skattereformen genomfördes på 1990-talet har både digitaliseringen och globaliseringen tilltagit. I den nya rapporten till ESO beskriver Klas Eklund problem och brister i det nuvarande skattesystemet och lägger fram ett förslag på en genomgripande skattereform. Resultatet är ett enklare och mer transparent system med färre särregleringar.   

– En viktig poäng är att medborgarna kommer att behandlas mer lika. De får behålla mer av sina inkomster samtidigt som skatterna i mindre utsträckning kommer styra sådant som val av boende och konsumtion. Det tror jag ökar skattesystemets legitimitet, säger Klas Eklund i en presskommentar.

I rapporten föreslås ett större ”jobbavdrag” som ersätter det nuvarande jobbskatteavdraget, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samtidigt som skattesatsen sänks. Genomsnittsskatten sjunker för alla arbetsinkomster. Den kommunala fastighetsavgiften sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet, men med slopat tak och med en begränsningsregel för hushåll med låga inkomster. Såväl mervärdesskatten som kapitalinkomstskatten föreslås bli enhetliga på 25 procents nivå. Även värdet av ränteavdragen sätts till 25 procent. Därutöver innehåller skattereformen en rad förslag för effektivare miljöskatter.

Totalt omfattar reformen, som är statsfinansiellt neutral, skattesänkningar på cirka 113 miljarder kronor och skattehöjningar på lika mycket. Enligt Eklunds kalkyler ger reformen högre BNP, ökad sysselsättning, högre tillväxt, förbättrad finansiell stabilitet och minskade förmögenhetsskillnader.

–  Det är viktigt att se till helheten när en skattereform bedöms, och hur den påverkar människor utifrån flera olika perspektiv, inte bara som villaägare, endast som bilägare, bara löntagare eller endast konsument. Vi människor är ju allt på en och samma gång. Vi är inte endimensionella stuprör, understryker Klas Eklund.

 

Om ESO

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. www.eso.expertgrupp.se

Platsannonser