Ecster
Sanna K Augustsson, vd på Ecster, Foto: Ecster
Bank

Ecster lanserar banking-as-a-service till detaljhandeln – betalkort och delbetalning

Detaljhandelsföretag har efterfrågat en delbetalnings- och betalkortlösning som låter dem behålla kundrelationen, säger Sanna K Augustsson, vd på Ecster, till Realtid.

Uppdaterad 2020-10-23
Publicerad 2020-10-23

Ecster, som idag erbjuder betallösningar för e-handel och fysiska butiker, breddar sitt erbjudande och lanserar Banking as a Service, BaaS. BaaS gör det möjligt för detaljhandelsföretag att erbjuda bankrelaterade produkter, utan att själva behöva starta bank och investera i tekniska lösningar. Med delbetalning konkurrerar Ecster med neobanken Klarna som erbjuder tjänsten till detaljhandeln som en del av Klarnas betallösning. Flera aktörer har uttryckt intresse, säger Sanna K Augustsson, vd på Ecster, till Realtid.

– Kunder har efterfrågat denna typ av tjänst men inte hittat den på marknaden. Det handlar om konsumentinriktade säljförtag som vill behålla kundrelationen hos sig, som vill bygga kundrelationen själva. Och där finns en lucka i marknaden. Vi har redan tjänsten, nu erbjuder vi den via API:er. Detta är ett sätt att erbjuda finansiella tjänster i sitt eget namn utan att själv behöva investera och bygga upp ett eget finansiellt bolag med allt vad det innebär med tillstånd och compliance, säger Sanna K Augustsson.

I praktiken innebär det att detalhandelsföretag med större kundflöden kan ansluta sig till API:er för bland annat betalkonto och kort, lojalitetsprogram och en automatisk kreditprocess, för att sedan erbjuda produkterna och ett bankkort under eget varumärke. Via API:er får företaget tillgång till de finansiella tjänster, produktutveckling, kreditrisker och regelverk som krävs.

– Vi erbjuder ett betalkonto med möjlighet att koppla till ett kort med säljföretagets namn på. Det är ett bankkort som fungerar precis som andra bankkort och via den kan företaget erbjuda exempelvis delbetalning i sina egna kanaler till exempel i egen app, säger Sanna K Augustsson. Det blir allt vanligare att större handlare med ett starkt kundfokus vill erbjuda finansiella tjänster i sina egna kanaler. Då slipper de släppa ifrån sig kundrelationen till andra aktörer efter köpet, vilket leder till ökad kundlojalitet och skapar mervärde.

Målgruppen för Ecsters Banking as a Service-erbjudande beskrivs som konsumentkedjor med stort fokus på kundupplevelser och att bygga sitt eget varumärke. 

– Med BaaS breddar vi vårt erbjudande till säljföretagen och kompletterar våra övriga erbjudanden. Det förstärker också vår ambition att skapa långsiktig lönsamhet för våra säljföretag med lojala och återkommande kunder, säger Sanna K Augustsson.

Ecster tog 2017 över säljfinansdelen av Handelsbanken Finans för att driva den under eget varumärke. Bland de tjänster som Ecster erbjuder finns finansiering av konsumtions- och kapitalvaror genom samarbeten med säljföretag. Den 1 oktober i år tog även Ecster över den finska säljfinansdelen under Handelsbankens finska finansbolag Handelsbanken Rahoitus Oy. Som Realtid tidigare skrivit överväger nu Handelsbanken att avyttra Ecster.

Platsannonser