Finans

East Capital rekryterar till investeringsteamen

East Capital förstärker investeringsteamen i Stockholm, Dubai och Hongkong. "Dessa nyrekryteringar och förstärkningar av vår organisation är viktiga steg i den pågående utvecklingen av våra globala strategier", säger Peter Elam Håkansson, ordförande och CIO på East Capital.

Publicerad 2019-06-12

Nyligen blev det känt att  East Capital utsett den tidigare finansministern Anders Borg som ny rådgivare till East Capital. Nu meddelar kapitalförvaltaren att ytterligare tre personer ansluter sig till East Capitals globala investeringsteam.

Jakob Wikander har anställts som portföljförvaltare för East Capital Multi-Strategifonder med basering i Stockholm. Han kommer senast från Ålandsbankens fondbolag där han arbetade som portföljförvaltare och analytiker med fokus på globala räntor och europeiska aktier. Jakob Wikander har tidigare erfarenhet från East Capital där han var portföljanalytiker 2009–2015. 

Michal Czerwiński har tillträtt tjänsten som analytiker vid East Capitals kontor i Stockholm. Han är ansvarig för analys med fokus på Central- och Östeuropa, och stöttar därmed portföljrådgivarna Tim Umberger och Eglé Fredriksson. Michal Czerwiński har kunskap om marknader i Östeuropa med tidigare erfarenhet av aktieanalys från roller vid mäklarfirmorna Santander Brokerage Poland, Trigon och IDM. 

Sanat Sachar har rekryterats till East Capitals kontor i Dubai för rollen som analytiker. Han bistår portföljrådgivare Emre Akcakmak med analys av globala frontiermarknader. Sanat Sachar ansluter till East Capital från AL Mal Capital, där han i sin roll som analytiker varit fokuserad på Mellanöstern. 

East Capital meddelar även att en rekrytering är på väg att slutföras till Hongkong-kontorets Asienteam och att Francois Perrin utsetts till Head of Asia. Francois Perrin kommer fortsätta leda bolagets investeringar i Kina, och bistå med expertis i hållbarhetsfrågor.

Inom hållbarhetsområdet har Paul Nissan i Stockholm blivit befordrad till rollen som Research Assistant och arbetar med Karine Hirn, Partner, som nyligen tog över rollen som Chief Sustainability Officer. Paul Nissan började på East Capital 2017.

– Dessa nyrekryteringar och förstärkningar av vår organisation är viktiga steg i den pågående utvecklingen av våra globala strategier, och kommer att bidra med ytterligare nyckelkompetenser till våra investeringsteam. Genom att expandera vår närvaro i tillväxt- och frontiermarknader, och därmed möjliggöra ytterligare aktivt engagemang i portföljbolagen, kan vi försäkra oss om att East Capital investerar i högkvalitativa bolag med potential för god avkastning och långsiktig hållbar tillväxt, säger Peter Elam Håkansson, ordförande och CIO på East Capital.

Platsannonser