Illustration: Pixabay
Rättstvist

Dunkersfären tar täten med styrelsestämning

Medan Dunkersfären stämmer styrelsemedlemmarna i konkursade Sparkistan på över 50 miljoner kronor väljer den absolut största förloraren på konkursen, LMK-Gruppen, att avvakta.

Uppdaterad 2020-12-10
Publicerad 2020-12-10

Som Realtid skrivit i flera artiklar så har arvtagarna efter tre skånska industrimän och entreprenörer förlorat över 400 miljoner kronor i konkursen för en nederländsk butikskedja via ett bolag kallat SparkistanStClemens.

Tre bolag i Dunkersfären stämmer nu Sparkistans styrelseledamöter på sammanlagt nära 51 miljoner kronor plus räntesatser som varierar mellan 5 och 10 procent årligen. Därtill ska de betala Dunkerstiftelsernas rättegångskostnader.

Det är förvaltarberättelsen från konkursförvaltaren Peter Thörnwall på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Helsingborg som öppnat för skadeståndskravet. Peter Thörnwall riktade skarp kritik mot styrelsen i Sparkistan. Bolaget har enligt konkursförvaltaren bland annat inte upprättat kontrollbalansräkning i tid, vilket kan vara ett brott mot aktiebolagslagen och göra styrelsemedlemmarna skadeståndsskyldiga. Liknande kritik har tidigare framförts av Sparkistans revisor i flera årsredovisningar.

Kritiken berör inte minst värderingen av dotterbolag och fordringar och vilken effekt det i sin tur hade på när bolaget fick kapitalbrist samt var tvingat att lämna kontrollbalansräkning.

I den stämningsansökan på 49 sidor plus 49 bifogade bilagor som advokatfirman Gernandt & Danielsson i Stockholm lämnat in till Solna Tingsrätt redogörs för skälen. Advokaterna Björn Tude och Andreas Ek skriver bland annat att styrelsen har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och att Sparkistan under medansvarperioden har övertagit respektive upptagit lån från kärandena. Styrelsemedlemmarna svarar solidariskt för de lånen, enligt stämningsansökan.

Två av de fem stämda styrelsemedlemmarna, Hans Andreasson och Albert Elfström, driver även corporate finance-firman MLT i Stockholm, som samarbetar med LMK. MLT tog bland annat över LMK:s ägande i Sparkistan, och skulle försöka rädda bolaget vilket alltså misslyckades. Samtidigt kvarstod LMK som stor långivare.

De båda har samma ombud, Katarina Ibold och Oscar Brandin på advokatfirman Delphi i Linköping. Ytterligare en stämd styrelsemedlem, Håkan Behmer som är Helsingborgsbaserad affärsområdeschef för rådgivnings- och revisionsfirman BDO, har samma ombud.

Katarina Ibold skriver till Realtid att hon inte har några kommentarer till stämningen.

Även den tredje partnern i MLT, Carl Grefberg, har haft centrala roller i Sparkistan, mot slutet utgjordes styrelsen av honom, Andreasson och Elfström, där den senare även var vd. Det var Carl Grefberg som i sin egenskap av tidigare ledamot fick avge ed vid edgångssammanträdet i mars 2020.

Tidigare har Carl Grefberg sagt till Realtid att: ”Man kanske kan ha synpunkter på bokförda värden. Men det finns många appar och digitala lösningar som värderas betydligt högre och inte kommit lika långt. Om man följer start-up-marknaden så ser man vad som händer i Silicon Valley, där de kan få otroliga värderingar.”

Hans Andreasson har en bakgrund på Mannheimer Swartling, Enligt MLT:s hemsida sitter han i tre styrelser, Mobotec, Eneo Solutions och Sens. Mobotec är uppköpt och har en annan styrelse, Eneo Solutions fick inte rättigheter till sitt namn utan heter numera Alight där Hans Andreasson inte återfinns i styrelsen. Något bolag med namnet Sens återfinns heller inte i förteckningen över bolagsstyrelser som Hans Andreasson sitter i, varken på Proff eller Allabolag. Hans Andreasson sitter däremot i styrelsen för en lång andra bolag och är styrelseordförande i fem stycken, bland andra Sustainable Energy Solutions Sweden Holding, CAPM och Meus Liberi Tripudium (MLT).

Albert Elfström uppges tidigare ha arbetat på Svensk Exportkredit och Ernst & Young corporate finance. MLTs hemsida uppger två styrelser som Albert Elfström sitter i, Stockholm Gas och fastighetsbolaget Etfab. Inget av detta stämmer dock enligt vare sig Proff, Allabolag eller Stockholm Gas hemsida.

Han sitter däremot bland annat i styrelserna för Motala verkstad, Tone Kijk Holding, Sustainable Energy Solutions Sweden, CAPM och Salt Kapitalförvaltning. Han sitter i styrelsen för flera bolag som inte redovisar någon omsättning.

Carl Grefberg uppges bland annat ha arbetat på Handelsbanken och KPMG Corporate Finance och grundat Infina Corporate Finance. Carl Grefberg är bland annat styrelseledamot i Sustainable Energy Solutions Sweden och flera Infina-bolag. Hans är även suppleant i bland annat åtta olika Sens-bolag. MLT:s hemsida anger inga styrelseposter alls för Carl Grefberg.

Den mest uppmärksammade styrelsemedlemmen i Sparkistan är annars Claes Lindqvist, som även var motsvarande vd för Dunkerstiftelsen. Claes Lindqvist har tidigare bland annat varit vd för det tidigare börsbolaget Höganäs och Öresundskraft.

– Vi har beställt materialet men det är för tidigt att uttala sig om det, säger Claes Lindqvists advokat Krister Azelius, som är delägare och chef för Vinges tvistlösningsteam i Skåne, till Realtid.

Stämningsansökan lämnades in den 20 november.

– Det förväntas svar inom 21 dagar, men med tanke på bland annat julhelgerna kommer vi sannolikt att begära anstånd fram till slutet av januari.

Sedan tidigare pågår dessutom ett skiljeförfarande mellan Dunkers och Claes Lindqvist.

– Skiljeförfarandet är ju omgärdat av sekretess. Men det känns som en befrielse att det nu kommer en publik stämning så att vi kan tala om den.

Det är inte känt när skiljedomen kommer att meddelas.

Sparkistan redovisade totala skulder på 214 miljoner kronor i bouppteckningen. Den största fordringsägaren är dock inte Dunkers med sina 56 miljoner kronor, utan LMK-Gruppen med 134 miljoner.

LMK-Gruppen förvaltar arvet efter Axis-grundaren Mikael Karlsson och har sammanlagt förlorat över 300 miljoner kronor på Sparkistans konkurs. LMK:s styrelseordförande, den tidigare Eon-chefen Lars Frithiof som tillträdde sitt uppdrag i fjol, har tidigare sagt att han ”Återkommer när och om vi agerar.”

Svaret är likartat efter att Dunkers lämnat in sin stämningsansökan.

– Vi känner till situationen väl, och avvaktar utvecklingen. Vi har inte fattat något beslut.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in