Annons

Annons

Raiha-Buchanan.jpg

"Det är tydligt att de digitala spelarna redan har gått om de mer traditionella aktörerna vad gäller förtroende", säger Raiha Buchanan, marknadschef på Instantor.

Digitalisering avgörande för bankens förtroende

Hur framgångsrik en långivare har varit i sin digitalisering är avgörande för konsumenternas förtroende. Det visar en ny rapport av fintechbolaget Instantor. “Det är tydligt att de digitala spelarna redan har gått om de mer traditionella aktörerna” säger Raiha Buchanan, marknadschef på Instantor.

Varumärke, historia och tillgångar är inte längre de viktigaste faktorerna för att få konsumenternas förtroende. Det viktigaste är istället hur digitaliserad banken är och vilken användarupplevelse som banken kan erbjuda kunden. Det visar Instantors rapport ”How to leverage trust and improve conversion through digitalisation”.

– Konsumenters förväntningar skiljer sig från förr. Idag prioriteras enkla, smidiga och tillgängliga tjänster, vilket i sin tur skapar förtroende, inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Raiha Buchanan.

Konsumentlångivare och digitala banker som satsar på helt digitaliserade processer och som kan erbjuda kunden en bra användarupplevelse får högt förtroende av konsumenterna. På en skala  från 0 till 10 i Trustpilot rankas konsumentlångivare 9,5 och digitala banker 8,8.

Annons

Annons

Det kan jämföras med de största europeiska storbankerna sett till totala tillgångar. De rankas lägst när det gäller konsumentförtroende – i genomsnitt får de betyget 2,2. Allmänt tycks det vara så att ju större tillgångar en bank har desto lägre ranking: vissa banker får en ranking under 1 trots tillgångar på över 1,5 triljoner euro.

Undersökningen visar att konsumenterna upplever att konsumentlångivare och digitala banker kan erbjuda smidiga, enkla och snabba processer medan storbankerna förknippas med dålig kundservice och långa väntetider.

– Det är tydligt att de digitala spelarna redan har gått om de mer traditionella aktörerna vad gäller förtroende. I och med implementeringen av PSD2-direktivet blir det än mer viktigt att åtnjuta kundernas förtroende, säger Raiha Buchanan.

54 procent av européerna som använder mobilbanken uppger att de gör det för bekvämligheten, vilket visar på vikten av digitala processer. Efterfrågan på digitala processer ser ut att fortsätta. Förra året använde 61 procent av alla smarttelefon-ägare mobila banksystem, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med 2017. Samtidigt anger 56 procent av de tillfrågade som inte använder mobila bankapplikationer att det är bristande förtroende som ligger till grund för deras beslut.

– Traditionella aktörer, som storbankerna, behöver ställa om snabbt och förbättra sina digitala tjänster för att kunna möta kundernas förväntningar. Om de inte ställer om i tid kommer de troligtvis att tappa marknadsandelar på grund av lågt förtroende, säger Raiha Buchanan.

Om rapporten

Rapporten baseras på 3 000 kundomdömen från 25+ aktörer för varje kategori - konsumentlångivare, digitala banker och storbanker – från 16 europeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Sverige och Storbritannien. Ytterligare data har hämtats från Google, Facebook och lokala aktörer. Undersökningen har genomförts av Instantors redaktionella team.


 

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons