Lars Söderfjells graf där han markerat Irak I (1990-91), Irak II (2003) och arabiska våren (2010-11). “Med undantag för Irak I är det lite svårt att särskilja de direkta effekterna av konflikter i Mellanöstern”, säger Lars Söderfjell.
Börs

“Det här blåser nog över ganska snabbt”

Aktieexperter som Realtid talat med tar den geopolitiska oron i spåren av USA:s robotattack med ro när det gäller påverkan på de finansiella marknaderna.

Uppdaterad 2020-01-04
Publicerad 2020-01-03

Börsindex i Stockholm sjunker med runt 1 procent på fredagen efter USA:s robotattack, som gav högre oljepris. Även på utländska börser ser det liknande ut. 

– Historiskt sett har händelser av den här typen blåst över relativt snabbt, och det får nog vara huvudspåret än så länge, säger Lars Söderfjell, portföljförvaltare på Ålandsbanken, till Realtid.  

Lars Söderfjell konstaterar att konflikten mellan USA och Iran redan är allvarlig, och tillägger att "spänningarna har varit höga i regionen under en längre tid, så egentligen är det inte så mycket nytt.”

– Kortsiktigt är det negativt för riskaptiten och positivt för oljepriset, men jag tror inte att det får någon stor effekt vare sig på efterfrågan eller på centralbankerna.

Även Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux, är inne på ett liknande spår:

– Det här blåser nog över ganska snabbt.

– Stora ord, från tomma kastruller som skramlar mest, från Irans sida idag, allt annat vore märkligt. Iran är ju redan så hårt pressat så något större, mer omfattande, är inte att räkna med från deras sida, fortsätter Martin Guri.

Så länge händelseutvecklingen inte påverkar världsekonomin så spelar det inte så stor roll för de finansiella marknaderna, uppger Martin Guri. 

– Någon större konflikt mellan USA och Iran behöver det inte bli av detta. Med det sagt så pågår det ju ständigt konflikter i regionen, i morgon är det något annat och marknaden har lärt sig leva med detta.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, tror på en ökad konflikt som resulterar i högre oljepris, men däremot påverkas inte världens börser "i så stor utsträckning som man kan tro.”

– Allt pekar på att den här konflikten kommer eskalera. Det finns idag ingen lösning i sikte, säger Joakim Bornold. 

 

 

Platsannonser