Debatt

"Vi har inte tid att vänta"

Vi har inte tid att vänta på att politikerna ska agera för att rädda mänskligheten från klimathotet. För att lösa klimatfrågan i tid krävs nu fler och snabbare sätt att kraftsamla. Det skriver vd och ordförande för det så kallade good cause-företaget We Don’t Have Time, Ingmar Rentzhog och Anette Nordvall.
 

Publicerad 2019-02-08

Få har väl undgått FN:s senaste klimatrapport som kom i höstas. Den beskriver vad som krävs för att vi ska undvika en värld med skenande klimatförändringar och för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Vi har under lång tid känt till vad som håller på att hända, men varningsklockorna från forskarsamhället ringer nu närmast öronbedövande. FN:s klimatpanel poängterar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5°C men att detta kräver aldrig tidigare skådade samhällsförändringar.

Vi har inte tid att vänta, klimatfrågan måste lösas – och det snabbt. Därför har vi tillsammans med några andra klimatengagerade personer från näringslivet startat We Don’t Have Time. Syftet är att bygga en plattform för klimatengagemang där många människor ska kunna agera. Bara genom att vi blir tillräckligt många som engagerar oss kan vi skapa det tryck som krävs för verklig och global politisk förändring.

Vårt mål är att bli ett Facebook för klimatengagemang – en digital plattform där alla som är engagerade i klimatfrågan kan starta en kampanj, hylla eller kritisera det företag och politiker gör ur klimatsynpunkt och ge dem sina egna förslag och tips. Samtidigt kan klimatmedvetna företag använda plattformen för att nå ut till en intresserad målgrupp av klimatmedvetna individer. Det ska vara lätt att åstadkomma förändring. Vi är övertygade om att internet och sociala medier kan och måste användas för att lösa klimatkrisen.

Sedan vi startade för ett och ett halvt år sedan har vi arbetat för att bygga upp ett eget nätverk i sociala medier, få in fler investerare i bolaget samt lyfta fram viktiga klimatinitiativ och unga klimathjältar som Greta Thunberg. Och på Världsmiljödagen i april i år kommer vår plattform att lanseras. Till skillnad från de befintliga sociala nätverken är det viktigt för oss att vår plattform ska vara transparent och vara väl ansedd bland såväl journalister som användare. Vi svarar gärna på frågor om hur vi vill driva den här plattformen och varför den är viktig. Vi har inget att dölja – tvärtom vill vi att ordet sprids till alla som vill engagera sig.

We Don’t Have Time är ett så kallat good cause-företag. Vi har valt att starta det som en hybrid mellan ett aktiebolag och en ideell stiftelse. Bolagets roll är att skapa ett finansiellt värde, bland annat genom intäkter från annonsering, medan inriktningen och långsiktigheten garanteras av stiftelsen. Samtliga bolagets A-aktier har vi grundare skänkt till stiftelsen. Det innebär att aktieägare aldrig kan rucka på stiftelsens syfte och mål: Att möjliggöra mer klimatengagemang. Stiftelsen har också rätt till minst 10 procent av bolagets vinst och har inflytande i dess styrelse. Denna ovanliga konstruktion väcker stort intresse. Vi har redan inte bara fått frågor från finansintresserade, utan också från personer som annars sällan engagerar sig varken för start-ups eller i klimatkampen.

Varför har vi då valt att bygga upp We Don’t Have Time som en kommersiell verksamhet? Det finns framförallt tre skäl till det.

För det första är situationen både allvarlig och akut. Vi måste på snabbast möjliga sätt få så många som möjligt att engagera sig för att begränsa den globala uppvärmningen. Därför behövs finansiella muskler för att kunna expandera snabbt och globalt. Ju mer vi växer, desto högre värde får vår verksamhet, vilket i sin tur möjliggör mer investeringar i fler viktiga klimatinitiativ.

För det andra finns det ingen motsättning i att göra gott för klimatet och samtidigt tjäna pengar. De flesta av våra investerare drivs av både hjärta och hjärna. Att få fler investerare och personer från näringslivet att bidra till att hejda klimatförändringarna är av yttersta vikt. Utan pengar kommer vi helt enkelt inte hinna göra det i tid.

För det tredje har vi som har startat och driver We Don’t Have Time som sagt våra rötter i just affärsvärlden. Det är att driva företag vi kan, det är härifrån vår kunskap kommer, där vi här vi har våra nätverk och vi pratar på ett sätt som den finansiella världen förstår. Den bakgrunden utgör en av våra viktigaste tillgångar, som vi vill utnyttja maximalt för att göra det vi tror på.

Vi ser en tydlig trend: Allt fler inom näringslivet vill skapa värden på sätt som inte bara är ekonomiskt hållbara, utan också miljömässigt och socialt. Det räcker inte att bygga upp och sälja bolag för att längre fram använda den förmögenheten till att rädda världen. Den nya tidens entreprenörer och investerare vill att pengarna ska göra nytta här och nu.

Det ser vi bland annat i det stora intresset för We Don’t Have Time. På kort tid har vi lyckats mobilisera 23 miljoner kronor från över 500 investerare i sexton länder runt om i världen. Det är en bra grundplåt för att börja bygga den globala organisation som vi strävar efter.

Alla entreprenörer och investerare vet förstås att det inte går att göra några affärer på en planet där mänskligheten har utrotat sig själv. Det ligger i allas vårt intresse att stoppa klimatförändringarna. Så låt oss använda vårt engagemang och våra finansiella muskler till att tillsammans lösa klimatkrisen. Vi har inte tid att vänta.

Ingmar Rentzhog
Initiativtagare och vd We Don’t Have Time

Anette Nordvall
Ordförande We Don’t Have Time

 

Platsannonser

Logga in