"Med de förändringar som riksdagens pensionsarbetsgrupp aviserat av premiepensionssystemet riskerar de svenska spararna att få en betydligt högre hållbarhetsrisk och mindre hållbart pensionssparande." Det skriver SPP Fonders vd Åsa Wallenberg. Foto: Micke Lundström
Fonder

"Världens mest hållbara fondmarknad riskeras"

"Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har aviserat att regeringens mål för premiepensionen är trygga pensioner. Det är utmärkt - men regeringen har också ett riksdagsbundet mål som säger att det finansiella systemet ska bidra till hållbar utveckling. Det kan nu vara hotat med de förslag som diskuteras." Det skriver Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder.

Uppdaterad 2019-11-01
Publicerad 2019-11-01

Genom undertecknandet av Klimatavtalet i Paris och antagandet av FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling 2015 har världens länder åtagit sig att arbeta för en mer hållbar ekonomi och en mer balanserad samhällsutveckling. Sverige som land har också sagt sig vilja vill ha ledartröjan i detta arbete och här spelar finanssektorn viktig roll för genomförandet. Här kan premiepensionssystemet (PPM) spela en viktig roll framöver genom att tillgängliggöra hållbara fonder och ställa höga hållbarhetskrav.

Vi på SPP Fonder har genomfört en analys av globalfonder förvaltade av svenska fondbolag.

Analysen har genomförts med hållbarhetsdata från Morningstar där fonderna har rankats utifrån hållbarhetsparametrar på klimatområdet;  CO2-intensitet (CO2-utsläpp i relation till omsättning), investeringar i kol- och gassektorn,  "stranded assets risk” (risken att sitta med oexploaterbara fossila tillgångar), investeringar i lösningar på koldioxidområdet samt samlade uppskattningar av innehavens miljö- och klimatmässiga och sociala hållbarhetsstatus.

Vår analys visar att svenska globalfonder ligger långt fram i sin integrering av hållbarhets- och klimatrisker i sin förvaltning jämfört med ett brett världsindex. Vid en internationell jämförelse av globalfonder framgår också att de svenska globalfonderna är mycket avancerade inom hållbarhet och klimat jämfört med sina internationella konkurrenter. De svenska globalfonderna leder dessutom utifrån samtliga hållbarhetsparametrar som analyserats.

Den enda svenska globalfonden riktad mot konsumenter som inte kan jämföras i vår analys är den statliga sjunde AP-fonden, AP7. Den senaste datan av AP7 som går att analysera genom Morningstar är daterad från 2016. När dessa siffror jämförs med resten av marknaden ligger AP7 i botten. Hur det ser ut idag går inte att utvärdera.

Den nuvarande webblösningen på premiepensionstorget gör det i övrigt mycket enkelt att jämföra och analysera olika fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. AP7 är den enda fonden som inte är jämförbar med resten av utbudet. Detta är naturligtvis problematiskt sett ur ett konsumentperspektiv.

Med de förändringar som riksdagens pensionsarbetsgrupp aviserat av premiepensionssystemet riskerar de svenska spararna att få en betydligt högre hållbarhetsrisk och mindre hållbart pensionssparande.

Hållbarhetsutvecklingen på den svenska marknaden hänger samman med PPM-systemet och har intensifierats i de förbättringsåtgärder som redan vidtagit. Sparare bryr sig om hållbarhet och vill göra medvetna val.

Vår analys visar att en förskjutning av kapitalet till AP7 och/eller ett ökat inslag av internationella fonder som inte har ett lika framträdande hållbarhetsarbete som de svenska fonderna, sannolikt skulle leda till en kraftigt ökad klimat- och hållbarhetsrisk av svenska premiepensionsmedel.

Politiska beslut har länge spelat en viktig roll för utvecklingen av den svenska fondmarknaden. Konkurrensen och utvecklingen inom hållbar kapitalförvaltning har också påverkat AP-fonderna i positiv riktning.

Pensionsarbetsgruppen har anledning att vara stolt över det som fungerat väl inom PPM, exempelvis  lägre avgifter och högre hållbarhetskrav. Det förslag som nu ligger på bordet, att reducera fondtorget i premiepensionen med en enkel upphandling, skulle om det genomförs sannolikt öka klimatavtrycket från svenskt premiepensionssparande i en tid då marknaden behöver röra sig i motsatt riktning. Att kraftigt begränsa mångfalden på premiepensionens fondtorg riskerar också att slå ut små innovativa aktörer inom hållbar kapitalförvaltning.

Genom att istället ställa tuffare krav på kvalitet, hållbarhet och avgifter samtidigt som fondtorget hålls öppet för fonder som når upp till dessa höga krav kan Pensionsarbetsgruppen driva utvecklingen av hela marknaden.

Vår förhoppning är att pensionsarbetsgruppen nu fattar ett framtidsinriktat och ansvarsfullt beslut som gynnar både spararnas pension och världen de ska gå i pension i!

Åsa Wallenberg
Vd SPP Fonder

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartike

Platsannonser