Sverige behöver en svensk dröm där strävsamhet och ansträngning leder till framgång – inte familjenamn eller bostadsadress, skriver Benjamin Dousa.
Debatt

Flit och slit lönar sig för dåligt i Sverige

Sveriges välstånd står på spel när en av världens högsta skattetryck blir ännu högre. Trots att dagens skattetryck ligger tio procentenheter högre än genomsnittet för OECD-länderna, fortsätter regeringen med att kraftigt höja skatterna. Under mandatperioden har regeringen höjt eller aviserat skattehöjningar på nästan 70 miljarder kronor - en mycket oroväckande utveckling, skriver Moderata Ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa.

Publicerad 2018-09-06

För höga skatter riskerar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft eftersom företag och talanger inte längre vill etablera sig här, utan tvärtom kanske till och med flyttar. Dessutom är det svenska skattesystemet omoraliskt. Det motarbetar ansträngning och strävsamhet.

En grundregel man historiskt hållit sig till är att hårt arbetande människor måste få behålla åtminstone hälften av det värdet de skapar - så är det inte i dag. I vårt land kan en specialistsjuksköterska som tar ett extra skift behöva betala närmare 60 procent i skatt. Det är orättvist.

Moderata ungdomsförbundet har länge kämpat för lägre skatter.

Företagen och industrin men också de som arbetar måste ges förutsättningar för att blomstra. De vardagshjältar som varje dag och natt sliter hårt för Sveriges välstånd ska också belönas. Men så är det inte i dag, nu går det knappt att studera och arbeta sig upp i samhällstrappan.

Sverige behöver en svensk dröm där strävsamhet och ansträngning leder till framgång – inte familjenamn eller bostadsadress.

Till att börja med borde inkomstskatten bli platt. Det måste löna sig mer med utbildning, slit och flit. I dag ligger den högsta marginalskatten på 60 procent, vilket är världens högsta. Med konsumtionsskatter och arbetsgivaravgifter blir skatten 77 procent.

Många akademiker, företagare och specialister får betala mer än tre fjärdedelar av en löneökning i skatt. Det minskar drivkrafterna att plugga till ingenjör, arbetskraftsinvandra till Sverige eller starta ett företag.

Studier visar dessutom att höga skatter påverkar människors beteende vilket kan handla om färre arbetade timmar, mer skattefusk och större avdrag. Det är uppenbart att Sveriges progressiva inkomstskatt hämmar landets tillväxt.

I vårt fantastiska land ska den som börjar med lite kunna ta sig fram, köpa en bostadsrätt och göra karriär. Men höga ingångslöner, brist på enkla jobb och ett generöst bidragssystem gör att människor varken kan eller vill söka sig till den reguljära arbetsmarknaden. Kvar blir människor i bidrag eller på en svart arbetsmarknad.

Det räcker inte med att sänka skatten. Alla allianspartier är eniga om att skatterna måste bli lägre, men ska skillnaden bli större mellan de som jobbar och inte gör det måste även bidragen bli lägre. 

Svensk konkurrenskraft är garanten för att vi ska förbli ett rikt land och att välfärdens kärna fortsatt ska kunna finansieras. Det är drivna människor, företagare och företag som får resurser att ticka in till statskassan.

Därför är det särskilt oroväckande att Sveriges företagsklimat försämras samtidigt som skatterna ökar. Sverige behöver en M-ledd regering, en öppen arbetsmarknad och rejäla skattesänkningar.

Benjamin Dousa
förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Platsannonser