Jan Terje Kleiven, Business Development Manager på Kingston EMEA.
Jan Terje Kleiven, Business Development Manager på Kingston EMEA.
Debatt

Därför är Sverige perfekt

Tillgång till fossilfri elproduktion, vårt kalla klimat och digital mognad är några av anledningarna till att vårt avlånga land är en eftertraktad destination för datacenter. Det skriver Jan Terje Kleiven, Business Development Manager på Kingston EMEA. 

Publicerad 2020-11-18

När Facebook etablerade sitt första datacenter utanför USA, i Luleå, blev det den första stora  datacenterinvesteringen i Sverige, vilket också satte igång en snöbollseffekt av  datacenterbyggnationer i landet. Det kan konstateras att digitaliseringen av våra samhällen, präglat av bland annat sociala medie-beroenden samt övergången till molntjänster, har ökat behovet av moderna och effektiva datacenter. För Sverige har det dels inneburit att allt fler lokala företag och organisationer använder sig av redan etablerade datacenter, dels att internationella jättar väljer att  etablera datacenter här. Vad betyder det för Sverige? Väldigt mycket.  

Datacenterexpansionen i Sverige är viktig eftersom den möjliggör nödvändig infrastruktur, som  utvecklingen av kvalificerade molntjänster och driften av flera olika verksamheter som allt snabbare digitaliseras. Etableringen av datacenter i Sverige bidrar till den lokala ekonomin eftersom det leder till investeringar och försäljningsmöjligheter, samtidigt som kompetensutveckling möjliggörs. Dessutom följer nya direkta och indirekta arbetsmöjligheter, bland annat i samband med uppbyggnaden av datacentren men också för själva driften.  

Vi ska självklart inte glömma att dessa komplexa anläggningar kommer med höga krav på säkerhet,  tillgänglighet och energieffektiv drift. Enligt Business Sweden så är miljöpåverkan en av de viktigaste faktorerna när företag väljer datacenter. Därför är det direkt nödvändigt att datacenter etableras på platser där klimatpåverkan är så liten som möjligt. Här sticker Sverige ut med några av de bästa förutsättningarna i hela världen. 

Vår alltmer uppkopplade vardag kräver snabb tillgång till enorma mängder data. All data som cirkulerar innebär att datacentren kräver stora mängder energi. Ett problem idag är dock att många av världens datacenter drivs av fossila bränslen. I Sverige är däremot drygt 98 procent av elproduktionen fossilfri, vilket innebär att dataöverföringen i Sverige är väldigt klimatvänlig. Det är en stor konkurrensfördel. Att det svenska elsystemet dessutom är av hög kvalitet och stabilt, på grund av produktionsmixen av vatten- och kärnkraft, innebär också att det sällan uppkommer störningar som kan vara förödande för känsliga datacenterservrar. 

Det svenska naturligt kalla klimatet är också en fördel. Medan många andra länder behöver tillföra energi för att kyla datorerna i datacentren så kan vi istället kyla på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Det öppnar också upp för möjligheten att använda värmen som servrarna producerar till att värma upp allt från bostäder till industrier via fjärrvärmenätet, något som har utnyttjats vid flera tillfällen i Stockholm och nyligen på Västkusten. 

Det är också billigare här. Nyligen minskades energiskatten för datacenter i Sverige, vilket innebär att vi idag tillhandahåller den lägsta totala elkostnaden inom EU. Detta har beskrivits som en  nödvändighet och en stor anledning till att Sverige idag kan konkurrera internationellt inom datacenterindustrin. 

Viktigt att nämna är också att Sverige är snabba i utvecklingen när det kommer till digitalisering, IT och tillväxten av molnanvändning. Det innebär att vi idag har stor tillgång till kunnig arbetskraft och expertis som är nödvändig för att driften av datacentren ska fungera på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.  

Dataexpansionen har bara börjat. Pandemin har dessutom inneburit att vår digitala vardag har accelererat, med allt från vård på nätet och digitala arbetssätt, till ökad streaming via olika  onlinetjänster. Detta kräver enorma mängder data. På Kingston ser vi att datacentertekniken måste utvecklas för att möta dagens och framtidens behov, vilket innebär optimerad lagringskapacitet, snabbare servrar och effektivare komprimering. Om datacentrens interna system effektiviseras så kommer det finnas möjlighet att skapa en framtida svensk datacenterindustri som kommer bli ännu starkare och ytterligare konkurrenskraftig.  

Jan Terje Kleiven
Business Development Manager på Kingston EMEA 


 

Platsannonser