Jesper Olsson, Senior Consultant på Novare Executive Search.
Jesper Olsson, Senior Consultant på Novare Executive Search. Foto: Novare
Debatt

Behövs det inga chefer längre? 

Chefernas traditionella roll, det vill säga att leda och fördela arbetet samt följa upp resultaten, har tappat något av sin relevans. Det skriver Jesper Olsson,  Senior Consultant på Novare Executive Search och frågar sig om vi verkligen behöver chefer längre.

Uppdaterad 2021-02-02
Publicerad 2020-11-13

2020 kommer gå till historieböckerna som ett exceptionellt år med många stora förändringar i vardagen för oss alla. Det har även inneburit stora förändringar för medarbetare och chefer och hur vi förhåller oss till varandra på en arbetsplats. Rollerna har förändrats och det är något av ett maktskifte som skett där ledaren måste förändra sig för att vara fortsatt relevant. 

Två väldigt populära ord inom managementteorin idag är grit och sjävledarskap. Starkt förenklat betyder det 'jävlar anamma' och uthållighet samt förmågan att leda sig själv och planera sitt arbete. Idag har de gått från teori till verklighet. Min erfarenhet är att de flesta medarbetarna har visat dessa två förmågor under krisen.  Det innebär för cheferna att deras traditionella roll, det vill säga att leda och fördela arbetet samt följa upp resultaten, har tappat något av sin relevans.  Det här året har på allvar visat att medarbetarna är vuxna individer med sunt förnuft och god kompetens som tar sitt ansvar. Vad innebär det för framtidens ledare – behövs det inga chefer längre? 

Det pandemin visat är behovet av ledare, inte chefer. De chefer som mest har ägnat sin tid åt att hålla långa informationsmöten och diskussionsmöten samt ägnat mycket tid åt att begära in rapporter, prognoser för att sedan distribueras inom organisationen har en tveksam framtid. Möten behövs, men sannolikt på ett annat sätt. Jag vet att många företag redan börjat se över sina organisationer och hur de ser på det framtida ledarskapet. 

Ta en sådan fråga som informationsspridningen. Den har tidigiare varit chefens priviligeium – den med mest information satt på mest makt. Idag sprids och delas information på andra sätt. Vi lever i datans tidsera och allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. En annan förändring är hemarbetet. Vi kommer att arbeta mer från hemmen eller andra ställen än bara kontoret, nu kan arbetsteam vara utspridda över hela världen. Arbetslivet blir aldrig som det var innan coronapandemin. Den stora skillnaden är att arbetet är vad du gör, det är inte längre en fysisk plats. Vad ställer det här för krav på ledarna framåt?  

Jag tror att de ledare som kommer vara lyckosamma och relevanta framåt är de som kan anpassa och utveckla sitt ledarskap. De vågar lita på medarbetarna, ser kraften i deras engagemang och stöttar och utvecklar dem.  De chefer som kan tillföra värde i medarbetarnas utveckling och som medarbetarna har förtroende för kommer locka till sig de bästa.
Ledare som kan vara tydliga och kravställande men samtidigt mänskliga och vågar vara sig själva, som inte leker chefer och sätter på sig en chefsfasad när det kommer till jobbet. De skapar relationer till personer inom organisationen på ett naturligt och okomplicerat sätt.

Framtidens ledare är kunniga, måna om relationer och med en förmåga att få medarbetarna att blomma ut. Ledare som kan se vad den enskilda  medarbetarens behöver för att nå sin fulla potential. Ledare som har nödvändiga möten, men inte dödar energi och passion med långa och energidränerande möten för att själva fylla sina dagar. Framtidens ledare ser istället vikten av att organisationen är hållbar och är mån om att medarbetarna mår bra och har förutsättningar att prestera. Den gamla auktoritära chefen som visste bäst om allt, pekade med hela handen, kontrollerade och detaljstyrde har svårt att hitta sin roll i den nya tiden.

Det nya ledarskapet präglas vidare av att kunna anpassa sig snabbt till förändrade omvärldsfaktor, att kunna hantera komplexitet och att kunna kommunicera det komplexa på ett enkelt och förståeligt sätt.  Den nya ledaren kan kommunicera utan att använda för mycket floskler utan är istället är äkta och genuin. Slutligen är de ledarna också intresserade av att verksamheten de driver även har ett syfte förutom att nå ekonomiska mål.

Den nya tidens ledarskap är här. ”The Times They Are a-Changin'” som Bob Dylan skrev, lika relevant då som nu.

Jesper Olsson
Senior Consultant, Novare Executive Search

Platsannonser