Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Foto: Olof Ehrs
Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Foto: Olof Ehrs
Fonder

Därför satsar SPP enbart på hållbara fonder

Åsa Wallenberg, vd på SPP Fonder, berättar i en intervju med Realtid hur bolagets lilla "dream team" har lyckats kapitalisera på indextrenden och ett ökat fokus kring hållbarhet.

Publicerad 2020-03-03

Senaste året har varit en framgångsrik historia för SPP Fonder. Tidningen Privata Affärer korade kapitalförvaltaren till “Årets Fondbolag” och de två fonderna SPP Global Solutions och SPP Emerging Markets Plus vann bästa fonder i kategorierna globala aktiefonder respektive tillväxtmarknader vid CDP Europe Awards under februari 2020. 

– Vi är väldigt tydliga med var vi erbjuder och vad vi är bäst på. Hållbarhetsområdet genomsyrar hela vår förvaltning och det har vuxit i betydelse för framför allt institutionella investerare. Vi är väl positionerade för att möta de tre trenderna vi identifierar på marknaden just nu: prispress, hållbarhet och index, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Åsa Wallenberg berättar att bolaget kommer utöka bolagets fondutbud, bland annat med en ny räntefond inom high yield som förväntas nå marknaden senare i vår.

Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Foto: Olof Ehrs
Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Foto: Olof Ehrs


– På hållbarhetsområdet blir man aldrig klar. Man måste hela tiden utvecklas och tänka nytt. Med modiga förvaltare gräver vi där vi står. Vi kommer fortsätta att arbeta innovativt för att utveckla vår förvaltningsmetodik och våra fonder in-house, säger Åsa Wallenberg.

SPP Fonder kommunicerade i slutet av 2019 att hela deras fondutbud investerar fossilfritt. Bolaget har skapat ett eget regelverk som fondernas investeringsprocesser måste följa. 

– För mig är det viktigt att vi bara har hållbara fonder, allt annat känns omodernt. Våra fonder får inte kallas indexfonder, utan benämns som indexnära, eftersom vi integrerar hållbarhetskriterier och därmed exkluderar bolag som vi bedömer som ohållbara. Det kan handla om att exkludera bolag på grund av deras inställning till klimatavtal eller att de har en för stor exponering mot ohållbara verksamheter, säga Åsa Wallenberg.  

Åsa Wallenberg menar att SPP Fonders tillväxt till viss del beror på att de nordiska institutionella investerarna ställer höga krav inom hållbarhet och har tydligt inskrivet i sina mandat och policyer vad de kan vara investerade i.

– Under de tre åren som jag har varit vd på SPP Fonder har bolagets förvaltade kapital vuxit från 150 till 250 miljarder kronor. Vi är väldigt ödmjuka inför att vi haft fantastiska inflöden men har så klart som ambition att växa och bibehålla vår marknadsposition, säger Åsa Wallenberg.

Åsa Wallenberg leder SPP Fonder från Stockholmskontoret vid T-centralen. Det svenska maskineriet bakom SPP Fonder är litet. SPP Fonder har bara 13 medarbetare i Stockholm, resterande kompetens återfinns i Norge, där en stor del av personalen inom förvaltning och operations återfinns.  

– Vi är en liten, dedikerad och kompetent grupp här i Stockholm. Vi har vårt “dream team” på plats och styrkan med att vara så få är att beslutsvägar och processer blir korta och effektiva. Vi har även högt i tak och en icke-hierarkisk kultur. Om någon medarbetare har en bra idé så tas den upp väldigt fort. 

SPP Fonders framgångsrecept verkar vara bolagets strukturerade och långsiktiga arbete inom indexnära fondförvaltning. Enligt Åsa Wallenberg råder det ingen konflikt i att vara en passiv förvaltare som sätter tydliga hållbarhetskrav. 

– Jag tycker att konflikten mellan index och aktiva fonder är lite av en ankdammsdiskussion. Det ena utesluter inte det andra och det finns både indexfonder och aktiva fonder som bedriver ett bra hållbarhetsarbete. Dessutom fyller båda fondtyperna viktiga funktioner på marknaden och gör att kunderna kan sätta samman en klok sparportfölj som innehåller båda aktiva och passiva fonder.

Hur tar ni ansvar som indexnära förvaltare?
– Det handlar framför allt om vad vi investerar i men också vad vi väljer att inte investera i. Därutöver röstar vi på bolagsstämmor, bedriver aktivt ägarskap enskilt eller tillsammans med andra och skapar opinion. Många underskattar exklusion som påverkanskraft, men när man exkluderar sänder man en tydlig signal till marknaden vilken förändring man förväntar sig och tar ställning.

– Som institutionell kapitalförvaltare är vi en av de drivande krafterna bakom de institutionella allianserna Net Zero Alliance ocht Climate Action 100+.

Behöver vi hårdare lagstiftning på området?
– Jag ser inte ett behov av ytterligare regleringar inom området. EU:s regelverk inom Sustainable Finance är ännu inte fullt implementerat och jag tror inte det kommer bli en “walk in the park” för många aktörer. Jag ser att de nordiska finansmarknaderna ligger före övriga länder i Europa när det kommer till hållbarhet och vi väntar helt enkelt på att regelverken ska träda i full kraft innan vi ser över om nya regleringar behövs.

Är småsparare lika hållbara?
– Jag ser att privatpersoner i allt större utsträckning är medvetna om dessa frågor idag. De handlar medvetet och sopsorterar, men ser kanske inte riktigt samma koppling till sparandet som är lite av en blind fläck i kontexten. 

Åsa Wallenberg menar att PPM-systemet är ett av de viktigaste systemen Sverige har för att styra småsparares investeringar bort från ohållbara bolag. Hon lyfter fram att det nya PPM-förslaget stärker konsumentskyddet, vilket är positivt men tycker också att det finns sidor av det nya förslaget som inte är godo. 

–  Vi ställer oss bakom Fondbolagens Förenings svar gällande det nya PPM-systemet. Vårt eget remissvar riktar kritik mot att det nya förslaget kan leda till en binär lagstiftad utvärdering av hållbara fonder, vilket inte är helt rätt. Vi menar även att det föreliggande betänkandet riskerar att oavsiktligen radera många års av kraftfull hållbarhetsutveckling inom PPM:s fondtorg, vilket vore olyckligt. 

Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Foto: Olof Ehrs
Åsa Wallenberg, vd, SPP Fonder. Foto: Olof Ehrs


Åsa Wallenberg tycker att Pensionsmyndigheten borde ta ett större ansvar inom folkbildning och utbildning inom sparande och investeringar.

– PPM borde fortsatt vara en innovationshub som gynnar långsiktiga och hållbara investeringar. Vi tycker det är förhastat att gå in i andra steget av det nya PPM-förslaget, utan att först ha analyserat om syftet för de 29 punkterna det innehåller uppnås via förslaget.

Platsannonser