Öhman Fonder, med vd Jamal Abida Norling och ordförande Johan Malm, lanserade 1999 sin första etiska fond och integrerar idag hållbarhet fullt ut i alla sina produkter. Foto: Olof Swahnberg
Öhman Fonder, med vd Jamal Abida Norling och ordförande Johan Malm, lanserade 1999 sin första etiska fond och integrerar idag hållbarhet fullt ut i alla sina produkter. Foto: Olof Swahnberg
Fonder

Därför har Öhman Fonder gått över till hållbar förvaltning

Öhman Fonder, som haft hållbarhetsinriktning under många år, hade vid halvårsskiftet fullt ut integrerat hållbarheten i all sin förvaltning, säger bolagets ordförande Johan Malm och vd Jamal Abida Norling.

Uppdaterad 2020-03-29
Publicerad 2019-10-23

Realtid har tidigare under hösten skrivit att Öhman Fonder vill ta en aktiv roll på köparsidan i den pågående konsolideringen av den svenska fondmarknaden. För att nå sin ambition att växa det förvaltade kapitalet till runt 150 miljarder kronor, från nuvarande cirka 100 miljarder kronor, är det inte bara förvärv som gäller.

– Den organiska tillväxten är det absolut viktigaste. Växer vi organiskt gör vi saker och ting rätt, allt utifrån en aktiv långsiktig och ansvarsfull förvaltning, där hållbarhet är en självklarhet, säger Jamal Abida Norling.

Volymmålet är i sig inte det viktigaste utan volymökningen är ett bevis på att kunderna uppskattar att fondbolaget ständigt förbättrar sitt arbetssätt, enligt Johan Malm. Han påpekar att när det gäller organisk tillväxt är hållbarhet i förvaltningen en viktig ingrediens och har varit det för Öhman Fonder under de senaste 20 åren, vilket är längre än för de flesta av konkurrenterna. År 1999 lanserade Öhman Fonder sin första etiska fond. 

– Vi har kommit till en position där vi förvaltar allt vårt kapital långsiktigt och ansvarsfullt, vi integrerar hållbarheten fullt ut i all vår förvaltning och i alla våra produkter, säger Jamal Abida Norling. 

– Det har skett successivt och i år nådde vi 100 procent, det är en viktig milstolpe för oss.

Öhman Fonder har utvecklat sitt hållbarhetsarbete tillsammans med sina kunder och fortsätter arbeta på det sättet, uppger Jamal Abida Norling.

– Från början drevs hållbarheten framför allt från den institutionella sidan. Kommuner, landsting och fackförbund drev hållbarhet i förvaltningen ganska hårt innan den slog igenom hos konsumenter, där intresset först nu börjar ta fart, säger Jamal Abida Norling

Ett exempel på Öhman Fonders arbete med hållbarhet är en hållbarhetsanalys tidigare i år av bankbranschen, där fondbolaget identifierar vilka hållbarhetsutmaningar bankerna står inför. Rent konkret är det inte bara miljö och klimat som står i fokus. Det handlar också om vikten av att bankerna förankrar en ansvarstagande företagskultur, enligt fondbolaget som tidigare släppt en hållbarhetsanalys av teknikbranschen.

Hållbarhet har tillsammans med ökad transparens varit de tydligaste trenderna inom fondmarknaden under de senaste åren, enligt Öhman-cheferna.

Nya regelverk som datalagringsalternativ och Mifid II syftar bland annat till att stärka skyddet för investerare. De ställer högre krav på transparens när det gäller kostnader, tydlighet kring fondbolagens agerande som ägare och krav på hållbarhetsredovisning.

– Det ställs högre krav och det kommer bli allt tuffare att bedriva verksamhet för mindre fondförvaltare, inte minst genom den mängd nya regelverk som är på väg. För att överleva krävs att man, som vi, uppnår en kritisk massa i volymen. Sedan krävs förmågan att växa ytterligare, då det innebär kostnadsfördelar som gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre service, säger Jamal Abida Norling.

Platsannonser