Berit Behring
Berit Behring, vd för Danske Bank i Sverige
Bank

Danske Bank Sverige ökar utlåningen

Danske Bank Sverige presenterar ett stabilt resultat för 2018 med en ökad utlåning och ett ökat räntenetto.

Uppdaterad 2019-02-01
Publicerad 2019-02-01

Danske Bank Sveriges presenterar under fredagsmorgonen årsresultatet för 2018 där rörelseresultatet före skatt låg på 6 212 miljoner kronor, vilket var i nivå med rörelseresultatet för 2017.

Bankens räntenetto ökade starkt under året, 7 procent, till 7 115 miljoner kronor. Banken hänvisar till god affärsaktivitet med växande volymer, särskilt när det gäller utlåningen. Utlåningen ökade med 10 procent under året till 364 miljarder kronor.

Inlåningen ökade med 5 procent till 137 miljoner kronor.

Handelsintäkterna minskade dock kraftigt, -26 procent, vilket banken förklarar med en mindre volatil marknad och flackare avkastningskurvor på räntemarknaden.

Bankens totala intäkter var dock i stort sett oförändrade jämfört med 2017 och uppgick till 9 948 miljoner kronor.

Kostnaderna ökade med 1 procent under perioden till 3 831 miljoner kronor, vilket banken förklarar "är en följd av bankens tillväxtstrategi och fortsatta investeringar i den digitala transformationen. Återföring av kreditreserveringar under perioden har lett till positiva nettokreditförluster".

– Jag nöjd över att vi lyckats leverera ett bra och stabilt resultat för 2018. Våra privat- och företagskunder har gjort fler affärer som resulterat i både volymtillväxt och ökade marknadsandelar. Den låga volatiliteten på kapitalmarknaderna präglade året och påverkade investeringsaptiten hos våra större företagskunder. Vårt fokus framåt är att fortsätta växa långsiktigt och erbjuda en kombination av smarta digitala lösningar och en bred finansiell rådgivning, säger Berit Behring, vd, Danske Bank Sverige.   

 

Platsannonser