Börs

Danir Resources lägger budpliktsbud på Poolia

Dan Olofsson Danir Resources lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Poolia enligt reglerna om budplikt.

Publicerad 2020-09-11

Danir Resources som i juli 2020 träffade avtal om att köpa familjen Björn Örås aktier i Poolia har nu fått myndighetstillstånd för förvärvet och lämnar därför ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Poolia enligt reglerna om budplikt.

Danir Resources erbjuder 5,87 kronor kontant för varje aktie i Poolia, vilket är samma pris som familjen Örås erhållit. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Poolia till cirka 274 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en negativ premie om 4,1 procent jämfört med slutkursen 6,12 kronor för Poolias B-aktie på Nasdaq Stockholm på torsdagen, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande.

Efter förvärvet av familjen Örås aktier äger Danir Resources aktier motsvarande 46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 16 september och avslutas omkring den 14 oktober.

Björn Örås startade Poolia 1989 och som långsiktig entreprenör var det viktigt för honom att finna en ny långsiktig huvudägare med branschkunnande som kan utveckla Poolia vidare.

Danir Resources är dotterbolag till Danir AB, som ägs av familjen Dan Olofsson. Danir Resources har ett betydande minoritetsägande av Lars Kry, tidigare koncernchef i börsnoterade Proffice, och Martin Hansson. Båda har bred erfarenhet av bemanningsbranschen. Danir Resources äger sedan tidigare konsultmäklaren A Society som omsätter motsvarande som Poolia.

– Björn Örås har i Poolia byggt upp ett kvalitetsbolag, och vi ser fram mot att ta över rollen som långsiktig huvudägare i Poolia. Vi är helt nöjda med att ha förvärvat familjen Örås aktier och vi har inte någon ambition att ytterligare öka vår ägarandel. Vår vilja är att fortsätta driva Poolia som ett börsnoterat företag tillsammans med övriga aktieägare, säger Lars Kry, delägare i Danir Resources och tänkt att bli ny styrelseordförande i Poolia i en skriftlig kommentar.

Danir Resources ser ägandet i Poolia som ett strategiskt innehav med ett mycket långsiktigt perspektiv. Danir Resources förutser därför inga väsentliga förändringar avseende Poolias ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Poolia bedriver sin verksamhet. Erbjudandet förutses inte heller medföra några väsentliga förändringar avseende Danir Resources ledning eller anställda.

Erbjudandet innebär en negativ premie om:
4,1 procent jämfört med slutkursen 6,12 kronor för Poolias B-aktie på Nasdaq Stockholm den 10 september 2020, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande; och 5,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Poolias B-aktie på Nasdaq Stockholm under den senaste månaden till och med den 10 september.

Danir Resources kommer inte att höja priset i erbjudandet eller förlänga acceptfristen.

Poolias B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Det åligger Poolias styrelse att senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet. Poolias styrelseordförande Björn Örås och styrelseledamoten Jenny Pizzignacco har båda sålt sina aktier i Poolia till Danir Resources. De får därför på grund av intressekonflikt inte delta i Poolia-styrelsens handläggning eller beslut beträffande erbjudandet.

Eftersom Danir Resources efter förvärvet av familjen Örås aktier har mer än hälften av rösterna i Poolia omfattas erbjudandet av bestämmelserna i avsnitt III i Nasdaq Stockholms takeover-regler. I de bestämmelserna föreskrivs bland annat att Poolias styrelse är skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion).

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Danir AB, som är moderbolag till Danir Resources, kommer att, med befintliga medel och kreditfaciliteter, vid behov tillföra Danir Resources erforderligt kapital för erbjudandets genomförande.

För det fall Danir Resources blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Poolia avser Danir Resources att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Poolia. I samband härmed avser Danir Resources att verka för att Poolias B-aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

 

Danir Resources har anlitat Vinge som legal rådgivare.

Platsannonser

Logga in