Sven Hagströmer, ordförande, Creaspac
Sven Hagströmer, styrelseordförande i Creades och Creaspac. Foto: Jens l Estrade TT
Börs

Creaspac noteras 23 juni – teckningskurs satt till 100 kronor

Creades spac Creaspac har nu offentliggjort sitt prospekt inför den planerade börsnoteringen på Nasdaq Stockholm 23 juni.

Uppdaterad 2021-06-14
Publicerad 2021-06-11

Creades-backade förvärvsbolaget Creaspac har på fredagen 11 juni offentliggjort ett prospekt inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 23 juni 2021 och teckningskursen har fastställts till 100 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar teckning av högst 24 800 000 nyemitterade aktier i Creaspac, vilka förväntas tillföra Creaspac en likvid om cirka 2,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Creades, Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder, tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”, har på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier motsvarande 15,0 procent, 9,8 procent, 9,8 procent, 4,8 procent, 6,0 procent respektive 9,8 procent i Creaspac, det vill säga totalt 55,2 procent, detta förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

Skandinaviska Enskilda Banken har anlitats som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Avanza Bank som Joint Bookrunner. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Creaspac.

Prospektet i sin helhet kan laddas ner här >>

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in