Fastigheter

Coronakris för fastighetsbolag

NCP Nordic, som bland annat äger Lidingöfastigheten Villa Söderås, vill skjuta på räntebetalningarna på bolagets obligationslån fram till nästa sommar.

Publicerad 2020-04-27

NCP Nordic, som ingår i fastighetsentreprenören Johan Lundbergs bolagssfär, har i omgångar tagit in drygt 400 miljoner kronor i form av obligationslån sedan 2018. Den senaste påfyllningen med 38 miljoner gjordes så sent som i början av det här året. Nu vänder bolaget sig till obligationsinnehavarna med förslaget att dra in alla ränteutbetalningar fram till augusti 2021.

Orsaken är att coronakrisen slagit hårt mot verksamheten. Det framgår av information från bolaget som sänts ut av obligationsagenten Intertrust. Om förslaget inte godkänns varnar NCP för en akut likviditetskris.

Fastighetsbolaget har problem både med att sälja fastigheten Villa Söderås på Lidingö och att gå vidare med ett större bostadsprojekt i Farsta söder om Stockholm.

Villa Söderås har under flera år renoverats och skulle enligt de tidigare planerna vara ute till försäljning under våren, men coronakrisen har minskat aktiviteten på fastighetsmarknaden generellt samtidigt som bolaget inte kan få utländska intressenter att besöka Sverige för att inspektera fastigheten.

I informationen till obligationsinnehavarna skriver NCP Nordic att man förväntar sig en framgångsrik försäljning när marknadsläget återvänt till det normala. Men att det kan dröja till 2021 innan marknaden stabiliserats.

Det gäller även projektfastigheten i Farsta där förseningar uppstått på grund av svårigheter att få fram nödvändiga tillstånd från kommunen men också störningar i leverantörsledet. NCP rapporterar också om befarat minskade hyresintäkter då befintliga hyresgäster drabbats av problem under coronakrisen.

Ytterligare ett orosmoln är att en separat kreditlina på 253 miljoner kronor förfaller i juni 2020. Lånet kommer från en ej namngiven kreditgivare som redan gett sex månaders respit med återbetalningen. Förhandlingar pågår om att få till stånd ytterligare en förlängning samt en period med amorteringsfrihet.

Obligationsinnehavarna ska nu rösta om förslaget att tillfälligt dra in räntebetalningarna. Totalt handlar det om 38 miljoner kronor fram till nästa sommar. Innehållna räntor samt kompensation för detta ska utgå i samband med återbetalningstidpunkten som ligger 2023.

NCP Nordic vill också förändra villkoren så att ytterligare pengar kan tas in i nya mindre obligationsrundor vid behov. I dag ligger golvet på 30 miljoner kronor per runda. Det återstår 92 miljoner kronor innan obligationsvolymen på 500 miljoner är fylld.

Omröstningen pågår fram till den 7 maj och förslaget måste få stöd med två tredjedelars majoritet för att gå igenom.

Realtid söker företrädare för NCP Nordic för en kommentar.

Platsannonser

Logga in