Frida Bratt (Nordnet) och Mattias Munter (Skandia.)
Pension

Comeback för privat pensionsspar allt närmare

Pensionsmyndigheten har kommit fram till att det saknas en produkt för privat pensionssparande som alla kan utnyttja. Experter på området gör tummen upp.

Uppdaterad 2020-03-11
Publicerad 2020-03-10

Avdragsrätten till det privata pensionssparandet för alla upphörde 2016, men det privata sparandet ökar. Pensionsmyndigheten har därför utrett om det behövs ett nytt privat pensionssparande.

Det här är myndighetens slutsatser:

•    Det ekonomiska behovet av ett ökat sparande verkar vara lågt för de allra flesta. Men det finns grupper som skulle behöva spara mer till sin pension.

•    Det saknas, och borde finnas, en produkt för privat pensionssparande som alla kan utnyttja men vi tar inte ställning till om sparandet bör ske med avdragsrätt eller inte.

•    En ny produkt bör ha sin tidigaste uttagstid kopplad till den allmänna pensionen, en minsta uttagstid på tio år och livslång utbetalning som förval. Schablonbeskattningen bör vara på samma nivå som för tjänstepensionen.

– Vi konstaterar att ett ökat pensionssparande troligtvis inte är i alla löntagares intresse. Men det finns grupper som är i behov av att spara mer till sin pension och som idag inte kan göra det i en pensionsprodukt. Möjligheten att själv påverka sitt pensionssparande, och få en livslång utbetalning av sparandet, skiljer sig idag mellan de som har tjänstepension och de som inte har det. Det finns också skilda förutsättningar mellan de som betalar statlig inkomstskatt och de som inte gör det, vilket i sig kan tala för ett behov, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten i en skriftlig kommentar.

Erik Ferm understryker två viktiga egenskaper för en eventuell ny sparprodukt för att den ska fungera bra som pensionssparande.

– Om en ny produkt införs bör sparandet kopplas till pensionsåldern i den allmänna pensionen och som förval betalas ut livsvarigt, säger Erik Ferm. 

Skandia har nyligen presenterat en sparform som är precis det som Pensionsmyndigheten nu föreslår. Skandias version kallas för Allemanspension.

– Det här är i precis i linje med vad Skandia framfört under flera års tid, att det finns behov av en ny bred sparform för pensionen, det säger Mattias Munther, pensionsekonom på Skandia, till Realtid.

– Av de viktiga egenskaper som myndigheten framhåller bygger vårt förslag just på ett försäkringssparande med möjlighet till livsvarig utbetalning, lägre avkastningsskatt och ett tydligt pensionssyfte. En ny sparform skulle vara ett viktigt verktyg för individen att kunna kompensera sig för olika livsval, såsom deltidsarbete eller en sen akademisk examen.

– Rapporten gör mig mer optimistisk om att vi snart kan få se lite handlingskraft från politiken i frågan – klokt utformat är det här en lågt hängande frukt i förhållande till andra pensionspolitiska frågor, säger Mattias Munter.

Även Nordnets sparekonom Frida Bratt gör tummen upp.

– Ja, det behövs absolut en ny typ av privat pensionssparande. Alla behöver inte spara privat till sin pension, men en hel del som idag är unga behöver göra det om gapet mellan lön och pension inte ska bli för stort. Dessutom utgår dagens pensionsmarknad utifrån fast anställning på heltid, vilket inte är fallet i flertalet nya branscher där vi ser helt nya anställningsformer. Då behövs en konkurrenskraftig sparprodukt för den unga generation som befinner sig i de här nyare anställningsformerna, säger hon.

Frida Bratt anser inte att dagens produkter för privat pensionssparande är tillräckliga.

– Om vi tar ISK så är det en sparform som inte lämpad för pensionsuttag rent administrativt, med månadsutbetalningar. Jag tror det kan bli riktigt stökigt för alla banker när alla som pensionssparar på ISK en dag ska administrera sina utbetalningar. Då lämpar sig kapitalförsäkringen bättre för pensionsspar. Problemet där är dock att den inte är låst. Det måste inte vara ett problem för vissa, men för andra kan det vara det. Enligt en Yougov-undersökning vi på Nordnet gjort är det varannan svensk som någon gång tagit av sitt långsiktiga sparande för konsumtion. Det säger ganska mycket. I och med att avdragsrätten slopades togs incitamenten att spara långsiktigt bort. Vi behöver få morötter för att spara långsiktigt.

Nordnet har precis som Skandia föreslagit en ny sparform för privat sparande som de har döpt till PSK (pensionssparkonto.)

– Vi föreslår en kapitalförsäkring, som lämpar sig för uttag rent administrativt, men med sänkt skatt till 15 procent av schablonintäkten (istället för 30 procent som idag) för den som låser pengarna till exempelvis 60 års ålder. Det ger en skatt på omkring 0,1 procent. Sparformen är inkomstneutral, det vill säga den gynnar inte höginkomsttagare mer än andra, vilket var fallet med den gamla avdragsrätten för IPS och pensionsförsäkring, säger Frida Bratt.

– Då ges svenskarna incitament – en morot -  att spara långsiktigt, vilket saknas idag.  Istället har man från politikerhåll signalerat att långsiktigt sparande till pensionen inte är viktigt, i och med slopandet av avdragsrätten – vilken hade sina nackdelar, absolut – och skattehöjningarna på investeringssparkonton/kapitalförsäkringar.

– De senare motiverades för övrigt med att det bara ”är rika” som sparar på ISK, vilket de flesta ju är väl medvetna om inte stämmer. De allra flesta är vanliga pensionssparare. Detta samtidigt som vi fortfarande får 30 procents rabatt för att låna. Det är väldigt olyckligt och också skevt, säger Frida Bratt.

 

 

 


 

Platsannonser