Bank

Collector ökar vinsten

Collector ökade vinsten med 48 procent under fjärde kvartalet till 191 miljoner kronor.

Publicerad 2019-02-12

Collector presenterade i dag helårsrapporten samt rapporten för det fjärde kvartalet 2018.

Under fjärde kvartaler ökade resultat efter skatt, EAT, före extra reservering i enlighet med IFRS 9, med 48 procent och uppgick till 191 miljoner kronor.
 Resultat per aktie ökade till 1,50 kronor.

"Året avslutades med stark utveckling och gjorde kvartalet till Collectors bästa hittills. Tillväxten var fortsatt stark och intäkterna ökade med 30 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år”, skriver vd Martin Nossman.
Intäkterna ökade med 30 procent och uppgick till 690 miljoner kronor under kvartalet.

Under helåret ökade resultat efter skatt, EAT, före reservering i enlighet med IFRS 9, med 17 procent till 602 miljoner kronor.

Avkastning av eget kapital var 17,6 procent.

Resultat per aktie under helåret uppgick till 5,51, vilket var en ökning från 5,03 kronor.

"Under 2019 kommer vi ha fortsatt fokus på att förbättra vår lönsamhet. Detta ska vi åstad- komma genom att öka intäkter och samtidigt vara kostnadseffektiva. För att kunna öka våra intäkter behöver vi bättre förstå befintliga och nya kunders behov, betalningsvilja och öka proaktiviteten. Helt enkelt ha en tätare dialog med våra kunder”, skriver vd Martin Nossman.

Vidare skriver han i vd-ordet att från och med första kvartalet 2019 samlar Collector organisationen i fyra segment med egna resultatenheter. Segmenten blir Privat, Företag, Payments och Colligent.
 "2019 kommer att bli ett år av offensiva satsningar för att stärka vår position och vinna fler kunders förtroende, både inom privat- och företagssegmentet”, avslutar  Martin Nossman.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in