Bank

Collector avyttrar inkassoverksamhet

Finanskoncernen Collector säljer aktierna i Colligent Inkasso till Ropo Capital för 240 miljoner kronor.

Publicerad 2019-10-09

Collector säljer sina aktier i Colligent Inkasso, som bedriver Collectors svenska uppdragsinkassoverksamhet, till Ropo Capital, med riskkapitalbolaget Adelis Equity Partners i ryggen. Köpeskillingen är på 240 miljoner kronor på skuldfri basis.

Colligent är ett helägt dotterbolag till Collector som erbjuder uppdragsinkasso och juridiska tjänster till svenska kunder främst inom fastighets- och logistikbranschen. Bolaget har cirka 60 anställda och ingår i Collectors Företagssegment. 

– Collectors produktutbud har utvecklats över tid och idag är uppdragsinkasso inte längre en kärnverksamhet inom koncernen. För Collector är det viktigt att fokusera på strategiskt viktiga områden, där vi vill växa över tid och öka vår lönsamhet. Avyttringen av Colligent är ett led i detta arbete och vi är glada över att ha hittat en väl ansedd ny ägare till bolaget som har goda förutsättningar för att vidareutveckla Colligents verksamhet, säger Martin Nossman, vd för Collector.

Efter tillträdet av transaktionen fortsätter Collector att bedriva inkassoverksamhet för egengenererade och förvärvade förfallna fordringar.

Avyttringen förväntas ha en marginell påverkan på Collectors resultat- och balansräkning. Kärnprimärkapitalrelationen för den konsoliderade situationen förväntas stärkas med cirka 0,4 procentenheter. Transaktionen förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2019.

Ropo Capital är en finsk leverantör av tjänster inom fakturans livscykel och en teknologisk föregångare i branschen. Ropo Capital omsatte cirka 43 miljoner euro år 2018 och dess tjänster används av omkring 8 000 företag i Finland. Bolaget har 180 anställda i Kuopio, Borgå och huvudstadsregionen. Riskkapitalbolaget Adelis Equity Partners är huvudägare i bolaget.

Platsannonser