Cindrigo
Dan Olofsson (till vänster) är Cindrigos största ägare. Peter Lindh är styrelseledamot och Jörgen Andersson är Cindrigos styrelseordförande. Foto (montage): Cindrigo
Granskning

Cindrigo-säljarnas kopplingar till Falcon Funds och Amarant Mining

Det bolagsnätverk som arbetat med att sälja aktier i Cindrigo inför börsnoteringen har också salufört aktier i flera andra bolag. Realtids Per Agerman och Annelie Östlunds granskning visar att personer i nätverket är inblandade i uppmärksammade ekobrottshärvor.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-09-29

Som Realtid berättat tidigare är Cindrigo på väg till Londonbörsen. Bakom bolaget står bland annat tidigare Eniro-chefen Lars Guldstrand och it-entreprenören Dan Olofsson. Budet från Challenger Aquisitions har godkänts av en majoritet av Cindrigos ägare och på måndagen röstades affären igenom på Challengers årsstämma.

Cindrigo har försökt att få till en notering både i USA och Kanada de senaste åren. Om en notering i London blir av är fortfarande osäkert då Cindrigo/Challenger måste genomgå en ny noteringsprövning innan handeln kan återupptas.

Samtidigt har flera aktörer i Sverige salufört Cindrigo-aktier till höga priser med löfte om just en notering. Peter Lindh, som sitter i Cindrigos styrelse sedan förra året, har bekräftat att han sålt delar av dessa aktier och även fått lämna ifrån sig aktier för att täcka personliga skulder och borgensåtaganden. Men det förklarar inte alla de aktier som bjudits ut på marknaden.

Trots att de säljande bolagen använt material från Cindrigo i samband med marknadsföringen är detta inget som bolaget reagerat på. Cindrigos orförande, ex-ministern Jörgen Andersson, har tidigare sagt till Realtid att det inte är hans sak att agera:

– Jag är ingen förmyndare för aktieägare.

Realtid kan nu berätta nya detaljer om personerna runt Peter Lindh som salufört Cindrigo-aktierna inklusive kopplingar till några av de största svenska ekobrottshärvorna genom historien.

I centrum finns Uppsala-bolaget Repairagus som i slutet av 2017 togs över av närstående till Johan Ulander. Ulander står åtalad misstänkt för bland annat grovt bedrägeri och svindleri relaterade till finansieringen av Contender, GKL, Alluvia Mining och Amarant Mining där tusentals mindre och större investare förlorat stora belopp. Åklagaren har begärt att 548 miljoner kronor ska förverkas vid en fällande dom.

Johan Ulander, som nekar till brott, befinner sig också i personlig konkurs med stora skulder sedan förra året. Bristen i boet var 285 miljoner kronor enligt en bouppteckning från november 2019. Johan Ulander kan i och med den personliga konkursen inte agera i några svenska bolag eller ha några personliga tillgångar.

Av handlingar från Bolagsverket tog Peter Lindh och ytterligare ett par personer över som nya ägare av Repairagus under 2018 och 2019, först genom ett annat bolag. Bland ägarna finns en 57-årig man som misstänks för penningtvättsbrott i den gigantiska Falcon Funds-härvan. Mannen är inte åtalad och förnekar brott men utredningen fortskrider bekräftar Ekobrottsmyndigheten.

57-åringen stod som delägare senast vid en bolagsstämma i Repairagus hösten 2019 tillsammans med tre andra personer, varav Peter Lindh var en. 57-åringen har de senaste åren även haft styrelseuppdrag i flera andra bolag med koppling till Peter Lindh och Johan Ulander.

Det är oklart om 57-åringen fortfarande har en aktiv roll i Repairagus. Realtid har inte lyckats nå honom för en kommentar.

Peter Lindh säger att uppgiften om att 57-åringen är misstänkt i den stora Falcon Funds-utredningen kommer som en överraskning.

– Falcon Funds? Vad har du fått det ifrån?

Känner du [57-åringen] som äger 25 procent av Repairagus?

– Jag känner inte honom alls.

Det var under 2019 som Repairagus började marknadsföra Cindrigo-aktierna, bland annat genom ett speciellt optionsupplägg som skulle bli en "genväg" till de eftertraktade Cindrigo-aktierna.

Men aktier såldes också via andra kanaler. En av dessa var bolaget Raise Reach och nättidningen Aktiebladet som har koppling till Thony Norelli, numera Thony Johansson. Han har bland annat varit engagerad i Systemhus, ett numera konkursat bolag som Ekobrottsmyndigheten utreder. Hur Raise Reach fick uppdraget är oklart. Realtid har inte lyckats nå Thony Norelli för en kommentar.

Försäljning skedde dessutom via bolaget Global Crowdproject som drivs av Peter Kramberger. Det visar sig att Peter Lindhs privata bolag Rock-Lime gjorde utbetalningar till Peter Kramberger i augusti och september 2019. Det framgår av bokföringsmaterial som Peter Lindh lämnat in till Stockholms tingsrätt för att styrka fordringar på konkursade Amarant Mining AB.

Peter Lindh förnekar dock att Peter Kramberger skulle ha fått betalt för att ha sålt Cindrigo-aktier. Det handlar istället om transaktioner i samband med aktieaffärer i brittiska Eco Energy World, mer om det senare.

– När det gäller Kramberger så är det bara EEWorld, solbolaget, som vi sprider aktier, säger Peter Lindh.

Peter Kramberger har dock tidigare bekräftat för Realtid att han sålt Cindrigo-aktier på uppdrag av flera olika ägare:

– Man kan säga att det är storägare som behöver pengar till andra projekt. Då har vi blivit kontaktade av olika aktieägare.

Krambergers Global Crowdproject är Malmö-baserat. I Malmö finns också det bolag, Finanspro, som saluförde Cindrigo-aktier så sent som i augusti i år. Realtid har hittills inte lyckats få bekräftat vem som var uppdragsgivaren. Enligt Finanspro står bolaget självt som ägare till aktierna som sålts.

Finanspro ägdes till i våras av Amir Poursamad som ingår i Dan Olofssons nätverk runt fotbollsklubben FC Rosengård. Poursamad var också storägare i Victoria Park tillsammans med Olofsson. De båda förnekar all kännedom om Finanspros Cindrigo-affärer.

Finanspro styrs idag av Michael Österberg som inte gått att nå för en kommentar trots upprepade förfrågningar. Realtids granskning visar att han även en kortare tid satt i styrelsen på ett brittiskt bolag som har koppling till samma närstående till Johan Ulander som i Repairagus ovan.

Av Peter Lindhs bokföring i Rock-Lime framgår att mindre betalningar gjorts till det brittiska bolaget under hösten 2019. Han förklarar transaktionerna med att det återigen handlar om affärer rörande Eco Energy World.

Johan Ulander bekräftar att Michael Österberg är en bekant till familjen men han dementerar att han skulle ha någon som helst inblandning i Finanspros Cindrigo-affärer.

– Michael får själv svara på frågor angående honom.

Det brittiska bolaget beskriver han som ett rent privat konsultbolag som den närstående gör vissa uppdrag genom.

– Det har aldrig ägt en Cindrigo-aktie eller sålt en.

Av den inlämnade bokföringen framgår också spår av att någon sorts transaktion gjorts med Svante Kumlin som är den drivande personen bakom Eco Energy World.

Eco Energy Word meddelade i somras att bolaget planerar en större kapitalanskaffning i samarbete med Pareto Securities. Det handlar om nya pengar till ett dotterbolag inom solkraftssektorn som senare också ska noteras på Oslobörsen. Det har inte framkommit någon ny information om planerna sedan dess.

I nära anslutning till denna kommuniké marknadsfördes aktier i moderbolaget Eco Energy till investerare i Sverige. I detta material talades det dock om en notering av moderbolaget och inte något dotterbolag. Ansvarig för denna marknadsföring var ett bolag i Uppsala som kan kopplas till en av Peter Lindhs ägarkollegor i Repairagus.

Det visar sig också att Thony Norellis Raise Reach marknadsförde Eco Energy-aktier i början av 2019 parallellt med försäljningen av Cindrigo-aktier.

Realtids granskning visar att det finns ytterligare en aktiv koppling mellan Peter Lindh och Johan Ulander. Det handlar om bolaget Diago Holdings Ltd som planerar att börja bryta guld i Surinam. Det är samma affärsidé som fanns i numera konkursade Amarant Mining, dock inte på samma markområde.

Diago Holdings uppges vara ett bolag registrerat antingen på Brittiska jungfruöarna eller Seychellerna. Sedan slutet på förra året har bolaget försökt ta in pengar genom att ge ut ett paket av obligationer och preferensaktier. Av marknadsföringsmaterialet framår att Peter Lindh sitter i styrelsen och även är storägare. Marknadsföringen sköts bland annat av en fjärde person som står som ägare i Repairagus.

Bland de övriga ägarna i Diago nämns bolag som Blackridge Resources Ltd, NM Management Ltd och Nordics Ltd – men även det brittiska bolaget som Johan Ulanders närstående kontrollerar.

Johan Ulander bekräftar för Realtid att han är aktiv i arbetet med uppstarten av en verksamhet i Surinam men dementerar att det brittiska bolaget skulle äga några aktier i Diago.

Peter Lindh bekräftar att han är storägare i Diago. Han förklarar att avsikten är att gamla fordringsägare från tiden med Contender och Amarant Mining ska kunna få en del av framtida vinster från verksamheten. Pengar från Cindrigo-försäljningarna ska bland annat ha gått till att starta upp Surinam-verksamheten:

– Det är därför jag sålt aktier i Cindrigo för att kunna låna in till den här verksamheten. För att få detta att fungera. Både för min egen skull, men även för gamla aktieägare och långivare som får en möjlighet att få tillbaka pengarna.

– De här handlar om moral. Jag vill att alla ska kunna få tillbaka sina pengar.

Fotnot:

EEW och Svante Kumlin har efter artikelns publicering meddelat att ingen av de aktörer som salufört EEW-aktier har agerat på uppdrag från EEW eller Svante Kumlin. I fallet Raise Reach ska EEW ha uppmärksammat kampanjen och vidtog då åtgärder för att få den att upphöra.

När det gäller de påstådda transaktionerna med Rock-Lime uppger EEW och Svante Kumlin att detta är en felaktig uppgift. Inga sådana transaktioner har gjorts och det föreligger heller inget skuldförhållande.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in