Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförs
Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, Mattias Persson, chefekonom på Swedbank, Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank, Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar och Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Börs

Chefsekonomerna om börsen i höst: ”Plus 5 procent” 

Upp eller ner på börsen i höst? Åsikterna går isär – men flera chefekonomer tror att börsen har mer att ge. 

Uppdaterad 2021-09-17
Publicerad 2021-09-17

 Detta är en av sex framtidsfrågor som Realtid ställt till några av Sveriges främsta chefsekonomer. Här hittar du övriga frågor. 

Vad tror du om utvecklingen på Stockholmsbörsen i höst? 

Jens Magnusson, chefsekonom på SEB: 
– Upp med några procent. 

Mattias Persson, chefekonom på Swedbank:  
– Börsen har mer att ge under hösten, plus 5 procent under hösten. 

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken: 
– Pass. 

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea: 
– Räntorna är på väg upp, vilket skapar motvind för börsen. 

Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank: 
– Vi tror att börsen står något högre om tolv månader, men stödet för aktier har minskat i och med att tillväxten i både ekonomin och vinsterna toppat och makrodata inte längre överraskar på uppsidan. Drivkrafterna är inte lika starka som tidigare. Låga räntor och fortsatt tillväxt, om än lägre, gör å andra sidan att vi inte ser någon risk för stora börsras heller. 

Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar: 
– Vi ser en risk att det blir lite högre volatilitet med kortsiktigt lägre börskurser, delvis på grund att vi redan sett en lite svag inledning på hösten. Men vi bedömer att det fortfarande finns många positiva drivkrafter kvar och när året är slut tror vi att börsen ändå står lite högre än idag, kanske några procent. 

Robert Boije, chefsekonom på SBAB: 
– Det är alltid svårt att göra prognoser över börsen. Konjunkturläget fortsätter att stärkas men det är nog redan inprisat i aktiepriserna. Min magkänsla är att många aktier är övervärderade sett till att många sökt sig till aktier i brist på bra avkastning i mer säkra räntebärande tillgångar. En snabbare ränteuppgång än väntat skulle kunna leda till visst prisfall. Mitt grundtips är mer eller mindre stillastående aktiepriser med en negativ riskbild som dominerar. 

Platsannonser

Logga in