Under Knut Pedersens ledning har Catella blivit rejält lönsamt.
Under Knut Pedersens ledning har Catella blivit rejält lönsamt.
Finans

Catella: "Fonderna lever inte upp till förväntningarna"

Catellas vd Knut Pedersen är nöjd med mycket inom företaget. Det gäller dock inte prestationen i flera av hedge- och aktiefonderna.

Publicerad 2019-01-28

Brønnøysund är en liten kuststad i Nordland fylke i Nordnorge. Hit, till sin uppväxtmiljö, återvänder börsnoterade Catellas vd Knut Pedersen ofta för att som han säger "cykla, fiska, sitta på bryggan och ta en öl med vänner".

Utflykterna till och uppväxten i Nordnorge är inte bara kuriosa. Knut Pedersen menar att det har präglat honom som vd, fått honom att stå med båda fötterna på jorden och underlättat för det han anser vara lederskapets viktigaste del – att få folk med sig.

Vill man dra det ytterligare ett steg har stunderna på bryggan i Brønnøysund i så fall också bidragit till Catellas framgångar. För Catella har varit en framgångsaga sedan Knut Pedersen tog över vd-skapet 2014. Visst, han har haft medvind i form av stigande börser, starka fastighetmarknader och nollräntor men ledarskapet har tveklöst bidragit till framstegen.

Vägen till Catella började på Universitet i Michigan, där han "bar på en dröm om att stå på ett börsgolv", något som också förverkligades på Chicago Board of Trade för Swiss Bank (idag UBS) i början av 1990-talet. Till Sverige kom Knut Pedersen i slutet av samma årtionde och efter anställningar på bland andra Nordea, Öhman och ABG Sundal Collier, där han var Sverige-vd, lockades han alltså över till Catella.

– Catella hade bra produkter, var respekterat på marknaden och bland kunder men tjänade inga pengar. Det blev ur ett ledarskapsperspektiv en intressant utmaning.

Knut Pedersen hade visserligen en lång erfarenhet av finansmarknaden men inte av fastighetsmarknaden – då som nu en stor del av Catellas verksamhet – och en första åtgärd var att bygga upp ett team med komplementär kompetens.

– Den andra delen handlade om att få en struktur med rätt individer och rätt prioriteringar. Catella var då en paraplyorganisation med 40 olika bolag  utan koordinering eller gemensamma initiativ. Vi skapade en ny organisation med fyra olika affärsområden.

Av dessa fyra återstår idag tre affärsområden: Corporate finance (rådgivning inom fastighetssektorn i Europa), Property Investment Management (fastighetsfonder och fastighetsportföljer för institutionella investerare i Europa) och Equity, Hedge and Fixed Income Funds (aktivt förvaltade aktie- ränte och hedgefonder för nordiska kunder samt systematiska fonder med kunder globalt). Det fjärde benet, en Luxemburgbaserad nischbank, är under avveckling, vilket Realtid skrev om i december.

– Vi gick ur banking av två skäl. Dels innebar bankdelen omfattande regulatoriska krav, inte minst avseende kapitaltäckning, på övriga delar av Catella. Dels handlar bankverksamhet delvis om skalfördelar, vi var inte tillräckligt stora och då blir det inte en lönsam affär.

Lönsamt är annars just vad Catella har blivit under Knut Pedersens ledning. Från förlustsituationen 2013 tjänar bolaget idag runt 450 miljoner kronor (rörelseresultatet senaste 12 månader), en vinsttillväxt på över 150 procent sedan 2014. Det förvaltade kapitalet har under samma period ökat med 35 procent.

Framför allt har Property Investment Management haft en framgångsresa med en årlig tillväxt av det förvaltade kapitalet på över 30 procent per år under de senaste tre åren. I slutet av året slutfördes köpet av 75 procent av brittiska APAM, med liknande verksamhet. Efter det uppgår det förvaltade kapitalet till över 80 miljarder kronor, att jämföra med cirka 30 miljarder i början av 2016.

– Det har varit bra aktivitet på fastighetsmarknaden, men framför allt har vi lyckats attrahera duktiga individer i de olika länderna och haft bra anpassade produkter, fastigheter är en lokal marknad.

Knut Pedersen säger att Catella idag har en "komplett europeisk plattform" inom fastigheter med närvaro i elva länder inom rådgivning och tio inom kapitalförvaltningen. Fokus de kommande åren handlar därför om distribution och marknadsföring.

– Vi behöver bli ännu bättre på att nå investerare och att kommunicera vad det nya Catella är.

Inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds är situationen en annan. De systematiska fonderna i IPM, som jobbar med modellbaserad förvaltning, har haft ett bra inflöde och förvaltar idag runt 70 miljarder kronor. Inom aktie-, ränte- och hedgefonderna i Catella Fonder har tillväxten dock varit avtagande, bland annat till följd av ökad konkurrens från indexfonder. Flera av fonderna – som hedgefonden Nordic Long Short, småbolagsfonden och aktiefonden Sverige Aktiv hållbarhet – har också presterat svagt det senaste året. Den dåliga avkastningen sänkte de rörliga intäkterna och var huvudorsak till att Catella som helhet minskade rörelseresultatet med 90 miljoner under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period 2017.

– I vissa av fonderna levde vi inte upp till egna och kundernas förväntningar, därför är det viktigt att vi gör en ordentligt översyn.

Exakt vad denna översyn får för konsekvenser är oklart. Knut Pedersen säger dock att han vill produktutveckla inom fonder som har låg eller negativ korrelation med börsen, vilket är fallet med de systematiska fonderna. Här finns en ökande efterfrågan från institutionella investerare, det stämmer också överens med ambitionen att göra Catella mindre beroende av konjunktur och andra makrofaktorer.

Knut Pedersen säger att Catella redan har minskat det cykliska beroendet. Exempel på det är att rådgivningen handlar mindre om fastighetstransaktioner och mer om finansiella lösningar. Inom Property Investment Management är en stor av kapitalet inlåst över flera år, finansiell rekonstruktion av fastighetsportföljer svarar också för en ökad del av verksamheten, vilket minskar kopplingen till den allmänna utvecklingen på fastighetsmarknaden.

– Även om vi blir mindre makroberoende kommer omvärlden påverka våra tillväxtmöjligheter. Vi  har en mer komplicerad värld framför oss de kommande åren.

Platsannonser