Castellum
Hållbarhet

Castellum rankas som världens mest hållbara kontorsutvecklare

Global Real Estate Sustainability Benchmark rankar för sjätte året i rad rankar Castellum som världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga. 

Uppdaterad 2021-10-15
Publicerad 2021-10-15

–Extra glädjande är att vi nu även rankas som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor (med 99 poäng av 100). Det är ett tydligt kvitto på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra jobb och att fokus på hållbarhet är lönsamt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum i en skriftlig kommentar.

GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Totalt omfattas i år över 1 540 fastighetsbolag och fonder i 64 länder vilket täcker en stor del av den globalt listade fastighetssektorn. Dessa utvärderingar och analyser används av stora investerare för att utvärdera världens fastighetsbolag, bland annat de svenska AP-fonderna. 

Enligt Castellums består framgångsmodellen i tre delar:

  • Hållbarhet prioriters av såväl styrelse och ledning som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten. Även involverar kunder och leverantörer i hållbarhetsarbetet.
  • Hållbarhet är integrerat både i det löpande arbetet och i de större projekten. Det handlar bland annat om energieffektivisering, mångfald, hållbarhetsprogram för alla investeringar vilket också inkluderar att planera för solceller på samtliga byggnader.
  • Hållbarhetsmålen är kopplade till de globala målen och till hela branschens hållbarhetsutmaningar. 

Sen 2007 har Castellum minskat energianvändningen per kvm med 35 procent. Samtidigt har vi samma period minskat utsläppen per kvm med 80 % inom vår fastighetsförvaltning. Idag är Castellums energianvändning per kvm 46 procent lägre än branschgenomsnittet enligt Energimyndigheten. 

 

Platsannonser

Logga in