Börs

Camino Care ansöker om avnotering

Den nyvalda styrelsen för Camanio Care har efter samråd med marknadsplatsen Spotlight beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Spotlight.

Publicerad 2020-07-13

Styrelsen har även beslutat att förbereda en ansökan om notering på annan lämplig marknadsplats i Sverige. Motivet är att bolaget genom stämmobeslut den 30 juni i år byter verksamhetsinriktning och att styrelsen bedömer att notering på en annan marknadsplats långsiktigt ligger i aktieägarnas bästa intresse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman i Camanio Care den 30 juni beslutade om förvärv av Recall Capital, samt att bolaget ska namnändras till Unwrap Finance, i enlighet med tidigare kommunicerat förslag. Därmed byter Camanio Care (Unwrap Finance) verksamhetsinriktning till finansiering av små och medelstora bolag. Den nya styrelsen som valdes på årsstämman har efter samråd med Spotlight beslutat att ansöka om avnotering av aktien. 

Camanio Care  vill att aktien avnoteras snarast möjligt, med begäran att sista dag för handel ska vara i linje med Aktiemarknadsnämndens praxis avseende god sed på aktiemarknaden. Skulle det uppstå glapp från den dag avnoteringen sker tills att aktien åter upptas till handel på annan marknad planeras aktien under denna mellanperiod att handlas på Mangoldlistan.

Styrelsen har kontaktat Nasdaq och NGM och utvärderar vilket alternativt som är bäst för bolaget. Styrelsen bedömer att en ansökan kommer att kunna inlämnas inom 90 dagar från idag till den valda marknadsplatsen. 

Camanio Care avyttrade under 2019 dåvarande verksamhet inom medicinteknik, och har sedan dess varit noterat på Spotlights observationslista utan att bedriva någon rörelse. Förutom beslutet att förvärva Recall Capital valde årsstämman den 30 juni en ny styrelse bestående av Björn Westerholm som ordförande samt Björn Wallin, Henrik Holm och Niclas Lilja. Erik Domajnko kvarstår som bolagets vd.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in