M&A

Bud på Insplanet

Zmarta Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB på 176 miljoner kronor. Den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet.

Uppdaterad 2018-08-31
Publicerad 2018-08-31

Zmarta Group har, genom Ceratiidae III AB, lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Insplanet AB, om förvärv av samtliga utestående aktier till ett pris om 13 kronor kontant per aktie. Det totala värdet av budet uppgår till cirka 176 miljoner kronor. Budet rekommenderas enhälligt av den oberoende budkommittén i styrelsen för Insplanet, enligt pressmeddelandet. 

Budet motsvarar en premie om cirka 20 procent jämfört med stängningskursen om 10,80 kronor för Insplanet-aktien den 30 augusti 2018 och cirka 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 9,98 kronor under de senaste 30 handelsdagarna. 

– Zmarta ser ett förvärv av Insplanet som en perfekt match. Zmarta och Insplanet kompletterar varandra väl och vi är väldigt glada över att även ledning och huvudägare i Insplanet ser denna gemensamma möjlighet. Insplanets starka marknadsposition, spännande produkterbjudande och erfarna ledning ger en solid plattform för fortsatt expansion. Genom förvärvet av Insplanet så tar vi ett stort steg för att göra Zmarta till norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi, säger Björn Lander, vd på Zmarta Group.

– Förvärvet av Insplanet ger möjlighet till stora synergier. Zmartas ambition är att utnyttja den expertis som finns i båda bolagen för att kunna erbjuda marknadens bästa produkter och tjänster. Vi kan som ägare bidra till att ytterligare förbättra Insplanets erbjudande, verksamhet och marknadsposition. Tillsammans skulle företagen dessutom ha en stark grund för att ytterligare expandera försäkringsverksamheten och växa i Finland och Norge, fortsätter Björn Lander. 

Fyra av Insplanets största aktieägare, som tillsammans innehar cirka 80,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in