De sparare som har premiepensionspengarna i soffliggarfonden klår snittspararen, visar rapporten.
Fonder

Bra värdeutveckling för premiepensionen

2017 var ett bra år för premiepensionen, med fortsatt god värdeutveckling för pensionsspararna och där soffliggaren klådde snittspararen. Det visar Pensionsmyndighetens färska rapport om premiepensionen.

Publicerad 2018-03-27

Den större delen av den allmänna pensionen kommer från inkomstpensionen, medan den mindre delen kommer från premiepensionen. Premiepensionen är ett så kallat fonderat system och innebär att spararen själv kan välja fonder. För den som inte gör något val hamnar pengarna i det statliga förvalet AP7 Såfa, som också brukar kallas för soffliggarfonden.

– Sedan start har avkastningen i AP7 Såfa varit i genomsnitt 9,0 procent. Motsvarande avkastning för pensionssparare med egen portfölj har varit 6,6 procent. Genomsnittlig avkastning för samtliga fondsparare har därmed varit 7,1 procent, säger Bengt Norrby, statistiker på Pensionsmyndigheten och författare till rapporten Premiepensionen – pensionsspararna och pensionärerna 2017.

2017 var ett bra år för pensionsspararna och pensionärerna, visar rapporten. Fonderna inom premiepensionen hade i genomsnitt en värdeutveckling på 12,9 procent.

– Sett till totalen för samtliga sparare hade det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa bättre värdeutveckling än genomsnittet för de sparare som valt andra fonder, 14,4 procent mot 11,3 procent.

Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet närmare 7,4 miljoner personer, fördelade på 5,9 miljoner pensionssparare och 1,5 miljoner pensionärer. Vid slutet av 2017 uppgick det totala förvaltade kapitalet inom premiepensionen till 1 140,9 miljarder kronor, mot 985,9 miljarder året innan.

Av det totala förvaltade kapitalet var 1 110,2 miljarder kronor i fondförsäkring och 30,7 miljarder kronor i traditionell försäkring. Under året placerades 39,5 miljarder kronor i nya pensionsrätter, medan knappt 9,1 miljarder kronor betalades ut i premiepensioner.

Den avgift som tas ut av spararna för förvaltningen av fonderna ökade under 2017 jämfört med 2016. Avgiften efter rabatt blev 2 466 miljoner kronor 2017 jämfört med 2 033 miljoner kronor 2016. Den genomsnittliga avgiften uppgick i slutet av 2017 till 0,22 procent, där avgiften för fonderna på fondtorget var i genomsnitt 0,30 procent mot 0,10 procent för AP7 Såfa.

– Pensionsmyndigheten arbete för att sänka spararnas kostnader får stor effekt på lång sikt. Kravet på rabatt ger i genomsnitt mellan 0,3 och 0,5 procent lägre avgift, och det gör i sin tur att premiepensionen blir 10 till 15 procent högre, säger Bengt Norrby.

52 procent av pensionsspararna har sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa och deras fondkapital motsvarar 33 procent av det totala fondkapitalet i premiepensionssystemet.

Genomsnittlig kontobehållning för pensionsspararna var 173 400 kronor. Det är en ökning med 25 200 kronor från föregående år. För pensionssparare med egen portfölj var kontobehållningen 241 200 kronor och för pensionssparare med innehav i AP7 Såfa, 109 800 kronor.

– En förklaring till skillnaden i behållning är att en stor del av kapitalinflödet till AP7 Såfa kommer från unga sparare, som vanligtvis har lägre inkomster och därmed också lägre pensionsinsättningar. De flesta med egen portfölj är äldre och har då dels högre inkomster och större pensionsavsättningar men även flera års ackumulerat pensionssparande i bagaget.

Andelen kapital i fondförsäkring som uppfyller Swesif:s krav på hållbara investeringar fortsatte att öka under året. Andelen kapital gick från 65 procent 2016 till 71 procent 2017.

Under 2017 genomfördes 862 190 fondbyten, en ökning med 52 855 fondbyten jämfört med 2016. Antal pensionssparare och pensionärer som gjorde fondbyten var drygt 418 000 vilket motsvarar 5,7 procent av alla individer inom premiepensionen.

På årets tio-i-topplista över mest valda fonder är det inga stora förändringar jämfört med föregående år. Ny på listan är AP7 Aktiefond medan Swedbank Robur Sverigefond Mega har halkat ned från topp-tio-listan. I topp på 2017 års lista ligger förra årets listetta, Swedbank Robur Technology. Fonden hette tidigare Swedbank Robur Contura och var den fond som flest pensionssparare valde vid första valet år 2000. Didner & Gerge Aktiefond har passerat AMF Aktiefond Sverige och ligger på andra plats.

– Att förändringarna på listan är små under året är en konsekvens av att få pensionssparare väljer att göra fondbyten. Flera av fonderna är också generationsfonder där pensionsspararna har gjort ett aktivt val och låter pengarna ligga kvar. Det är ju också tanken med generationsfonder, att man skall kunna ligga kvar i fonden fram till pensionen och att risken dras ned med stigande ålder utan att man själv behöver vara aktiv under sparandetiden, säger Bengt Norrby, statistiker på Pensionsmyndigheten.

I slutet av 2017 bestod utbudet på fondtorget i premiepensionssystemet av 823 fonder och 103 fondbolag. Dessutom fanns de statliga alternativen AP7 Såfa och de tre färdiga portföljalternativen AP7 Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv.

Populäraste fonderna

De tio mest valda fonderna på fondtorget bland pensionssparare med egen portfölj i slutet av 2017, rangordnade efter antal sparare som valt fonden.

Swedbank Robur Technology
Didner & Gerge Aktiefond
AMF Aktiefond Sverige
AMF Aktiefond Världen
Swedbank Robur Aktiefond Pension
Swedbank Robur Transfer 80
Swedbank Robur Transfer 70
AMF Balansfond
Swedbank Robur Medica
AP7 Aktiefond

Platsannonser

Logga in