Börs

Börsdebuten nära för Hudya

Fredag är första handelsdag för norska fintechbolaget Hudya som noteras på Nasdaq First North.

Uppdaterad 2020-02-14
Publicerad 2020-02-13

Erbjudandet om nyemission i samband med noteringen blev fulltecknat och bolaget tillfördes 70 miljoner kronor. Med dessa medel och en checkräkningskredit på 15 miljoner kronor säger sig bolaget ha rörelsekapital för minst 12 månader framåt.

Företaget startades för 3,5 år sedan. 

– Tillväxtbolaget Hudya passar väldigt bra på First North i den fas vi befinner oss i just nu. Hudya har på kort tid byggt en unik fintech-plattform som redan har lanserats på den norska marknaden med stor framgång. Nu kan vi öka hastigheten i vår expansion till den svenska och danska marknaden samtidigt som vi fortsätter vår tillväxt i Norge. Vi ska efterlämna ett tydligt avtryck för hur kunder inom vardagstjänsterna el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering ska hanteras i framtiden, där ärlighet, transparens och fokus på låga priser står i centrum, säger Hudyas vd Børge Leknes i en kommentar.

Teckningskursen är 13,75 kronor per aktie vilket motsvarar ett värde på bolagets aktier om cirka 401 miljoner kronor före erbjudandet.

Advokatfirman Törngren Magnell KB och Advokatfirmaet Selmer AS är legala rådgivare till bolaget. FNCA är certified advisor enligt prospektet.

Platsannonser