Annons

Annons

BillerudKorsnäs genomför förvärv om 6,4 miljarder

BillerudKorsnäs genomför nu förvärvet av Bergvik Skog Öst AB, motsvarande 350 000 hektar skogsmark, för en köpeskilling om cirka 6,4 miljarder kronor.

BillerudKorsnäs meddelar i dag att man har ingått bindande avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar, innefattande bland annat BillerudKorsnäs förvärv av Bergvik Skog Öst AB. 

"Förvärvet bidrar till att säkerställa BillerudKorsnäs framtida vedförsörjning såväl genom direkta leveranser som effektivare logistikflöden samt att företaget blir en stark aktör på den svenska vedmarknaden”, skriver bolaget i pressmeddelandet..

Redan den 27 november 2017 meddelande BillerudKorsnäs att en avsiktsförklaring tecknats om att förvärva Bergvik Skog Öst AB som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige. Sedan undertecknandet av avsiktsförklaringen har företaget bedrivit förvärvsgranskning av Bergvik Skog Öst AB och förhandlat de slutliga villkoren avseende förvärvet.

Annons

Annons

– Vårt förvärv av Bergvik Skog Öst är en viktig del i att långsiktigt säkerställa ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde och därmed har vi nu lagt ytterligare en viktig pusselbit i att nå BillerudKorsnäs fulla potential. Dock ändras inte bolagets strategi att röra sig framåt i värdekedjan, varför vi i ett nästa steg avser att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i våra skogstillgångar, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef, BillerudKorsnäs.

Köpeskillingen för Bergvik Skog Öst AB uppgår till cirka 6,4 miljarder kronor på skuldfri basis efter avdrag för latent skatt, motsvarande cirka 8.000 kronor per hektar skogsmark. 

Kassaflödeseffekten av förvärvet av Bergvik Skog Öst AB, netto efter försäljningen av 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB, beräknas uppgå till cirka 5,4 miljarder kronor. 

Förvärvet är finansierat med banklån. BillerudKorsnäs långsiktiga finansiella mål, att räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5, är oförändrat.

BillerudKorsnäs kvarstår tills vidare som ägare av 5 procent av aktierna i Bergvik Skog AB, med de tillgångar och skulder som kvarstår efter utdelning av Bergvik Skog Väst AB respektive försäljning av Bergvik Skog Öst AB. Avsikten är att avveckla Bergvik Skog AB när det är praktiskt möjligt, varvid BillerudKorsnäs förväntas erhålla en utdelning.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons