Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen.
Hållbarhet

Bankföreningen undertecknar Principles for Responsible Banking

Avsikten med principerna är att banksektorn ska ligga i linje med FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och andra nationella och internationella klimatmål.
 

Publicerad 2021-10-20

Mer än 200 banker och organisationer världen över har undertecknat principerna, däribland alla de stora nordiska bankerna. Bankerna som undertecknar principerna förbinder sig att ha en egen målsättning, identifiera nuvarande påverkan på miljö och samhälle samt att rapportera externt hur banken följer principerna.

–Att underteckna FN:s principer för hållbar bankverksamhet är en av sakerna vi har åtagit oss i Bankföreningens och bankernas gemensamma klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är vårt ramverk för hur svenska banksektorn ska arbeta för att bidra till Sveriges mål om netto-nollutsläpp år 2045, säger Hans Lindberg, vd på Bankföreningen i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in