Bank

"Bankerna tar det inte på tillräckligt stort allvar"

Swedbank riskerar inte bara höga böter utan även att förtroendet för banken och varumärket drabbas. Detta uppger Öhmans hållbarhetsanalytiker Fredric Nyström.

Uppdaterad 2019-02-20
Publicerad 2019-02-20

Swedbank har dragits in i penningtvättshärvan i Danske Bank, enligt SVT:s Uppdrag Granskning. Öhman Fonders hållbarhetsanalytiker Fredric Nyström är inte överraskad att Swedbank nu dyker upp i granskningarna

– Det har ju pratats sedan Danske Banks penningtvättsaffär blossade upp om övriga bankers involvering. Det är ju bara Handelsbanken som inte har verksamhet i Baltikum.

Räcker inte de system och processer som bankerna använder sig av för att upptäcka penningtvätt?
– Mycket tyder på att bankerna inte är helt öppna med vad de fångar i dessa system, de kommunicerar i alla fall inte vad som fångas upp. Min uppfattning är att bankerna inte tar det på tillräckligt stort allvar. Så var det alla fall i Danske Bank. Där var problematiken med penningtvätt känd sedan tidigare. Banken vidtog inte tillräckligt starka åtgärder. Så kan det ha varit i Swedbanks fall också.

Varför gör man inte det?
– Det är väldigt konstigt. Det handlar inte bara om ryktet utan även om potentiellt höga böter. Bankerna har väl gått i en tro att de kanske kan komma undan med detta om de håller tyst, men det fungerar inte längre. Den externa granskningen är alltför omfattande. Till slut kommer oegentligheter upp till ytan.

Hur ska bankerna kunna kontrollera att olagliga pengar inte går igenom banken?
– De har compliance-processer på plats. Det är bara att se till att processerna är implementerade och att det finns uppföljningssystem.

– En av skillnaderna mellan Swedbank och Danske Bank är att Swedbank har integrerade IT-system mellan verksamheterna i Sverige och Baltikum. Danske Bank hanterar verksamheterna i oberoende och separata IT-system. 

Hur påverkar detta banken?
– Om påståendena stämmer påverkar det Swedbank mycket negativt. Händelsen kan få konsekvenser på ledningsnivå och banken kan även bötfällas. Det rör sig inte om samma omfattning monetärt som för Danske Bank, men det kan komma kosta pengar och inte minst kommer det att drabba förtroendet för banken och varumärket.

Hur kan detta påverka kunderna?
– Drar man en parallell med Nordea så var det ett stort antal organisationer som tog avstånd från banken efter frågan om skatteplanering. Nordea tappade flera stora kunduppdrag och hamnade i en förtroendekris.

Platsannonser