Petter Stordalen är storägare i Sturecompagniet.
Försäkring

Bakslag för Sturecompagniet – Gjensidige slipper betala ut "pandemiförsäkring"

Sturecompagniet, som delägs av Petter Stordalen, hade tecknat en ”pandemiförsäkring” men får inte ut några försäkringspengar trots att nattklubben tvingades stänga på grund covid-19.

Uppdaterad 2021-04-07
Publicerad 2021-04-07

När corona-viruset började spridas för ett drygt år sedan beslutade Folkhälsomyndigheten att det inte fick förekomma trängsel på restauranger och att besökare endast fick äta och dricka sittandes vid bord eller ta med maten för avhämtning. Beslutet trädde i kraft 25 mars 2020.

Sturecompagniet, som ingår i Stureplansgruppen, ansåg sig därmed tvingade att stänga. Enligt domstolsdokument har nattklubben hållit stängt i sin helhet sedan 25 mars förra året med undantag av tre helger då begränsade delar av verksamheten varit öppen.

Men trots att Sturecompagniet tecknat en epidemiavbrottsförsäkring hos norska Gjensidige Forsikring, har bolaget inte fått ut några försäkringspengar.

Den 8 april förra året anmälde Sturecompagniet ett försäkringsfall till Gjensidige. Några dagar senare meddelande försäkringsbolagets skadeavdelning att försäkringen inte kunde tas i anspråk. I det läget valde Sturecompagniet att stämma Gjensidige i domstol.

Gjensidige hävdar å sin sida att Folkhälsomyndighetens beslut inte utgör något ”myndighetsingripande”, vilket krävs för att försäkringen ska gälla.  

”Enligt punkten 5 i Epidemiavbrottsförsäkringen är endast avbrott till följd av myndighetsingripande med stöd av smittskyddslagen (2004:168), eller livsmedelslagen (2006:804) täckta av försäkringen”, hävdar Gjensidige.

Enligt försäkringsbolaget har Sturecompagniet inte förbjudits att driva sin verksamhet på det sätt som krävs.

Gjensidige menar också att Sturecompagniets beslut att stänga ned hela sin verksamhet är ”ett eget beslut, sannolikt föranlett av ekonomiska skäl”.

”Att antalet besökare må ha minskat under covid-19 pandemin och att Sturecompagniet valt att istället för att anpassa sin verksamhet stänga ned den helt och hållet, utgör inte en försäkrad skadehändelse under Epidemiavbrottsförsäkringen.”

Idag föll domen och det står klart att tingsrätten gått på Gjensidiges linje.

I praktiken gäller inte försäkringen – menar domstolen – eftersom Folkhälsomyndighetens åtgärder för att förhindra smittspridning handlar om generella föreskrifter snarare än riktade beslut.

För att epidemiavbrottsförsäkringen ska gälla krävs att en myndighet riktar föreskrifter mot Sturecompagniet specifikt.

Förutom att Sturecompagniet inte får ut några försäkringspengar måste bolaget nu också ersätta Gjensidiges rättegångskostnader på drygt 1 miljon kronor.

DLA Piper, som företräder Sturecompagniet, har tre veckor på sig att överklaga domen.

Dagens besked innebär ytterligare ett slag mot ägaren av Sturecompagniet, Stureplansgruppen.

Enligt en artikel i Fastighetsvärlden tappade Stureplansgruppen – som de senaste åren satsat allt mer på hotell-, event och konferensverksamhet – mer än halva sin omsättning under fjolåret.

I spåren av covid 19-krisen har Stureplansgruppen också tvingats plocka in nytt kapital genom en riktad nyemission till Cinder Invest, som är ett joint venture mellan AFA, AMF, FAM tillsammans med Wallenbergstiftelserna, Fjärde AP-fonden och SEB, skriver Fastighetsvärlden.

Efter nyemissionen ägs Stureplansgruppen av till 72 procent av Baldakinen Holding, som i sin tur kontrolleras av vd Vimal Kovac och hotellkungen Petter Stordalen.

Petter Stordalen har tidigare misslyckats med att få ut pengar från en ”pandemiförsäkring” som hans hotellgrupp tecknat hos försäkringsbolaget Codan.

I mars stod det klart att Oslo tingsrätt helt gått på Codans linje vilket innebär att Stordalens bolag inte får ut ett öre på försäkringen.

Petter Stordalen meddelade då att han avsåg att överklaga den domen till hovrätten. 

Platsannonser