Annons

Annons

Avanza Pension redo att lämna Minpension

Åsa Mindus Söderlund, vd för Avanza Pension, varnar för att pensionssparare missleds på Minpension. Nu överväger Avanza att lämna Minpension om inte "vilseledande information" rättas. 

Åsa Mindus Söderlund, ny vd för Avanza Pension, skriver i ett pressmeddelande att ”Minpension har en mycket viktig uppgift att fylla, men förtroendet för Minpension bygger på att informationen som pensionsspararen möter är korrekt”. Bakom kritiken ligger ett bråk där Åsa Mindus Söderlund pekar på att Minpension ”felaktigt” påstår att Avanza tar ut en fast årlig avgift på 200 kronor, samt en kapitalavgift på 1,5 procent av kapitalet per år. 

”Detta trots att Avanza, till skillnad från många andra i branschen, inte har någon fast eller procentuell årlig kapitalavgift. Avanza har påtalat problemet under flera års tid, men MinPension väljer fortsatt att visa felaktiga och vilseledande uppgifter kring kostnaden för olika aktörers försäkringar”, skriver hon.

Fler än 3,6 miljoner unika individer har tagit hjälp av Minpension för att få koll på sin pension. Minpension finansieras till hälften av staten och därmed menar Åsa Mindus Söderlund att man inte bör ”underskatta det förtroende och det ansvar som följer med detta. Staten som finansiär tolkas säkerligen av många, som en garanti för att den information man möter är rätt och riktig. Så är inte fallet idag”.

Annons

Annons

– Det är oerhört viktigt att det finns oberoende och användarvänliga verktyg som hjälper spararna att göra en så heltäckande pensionsprognos som möjligt. Avanza stöttar helhjärtat den ambition som minpension har. Vi kräver dock att informationen är korrekt. Årliga avgifter på exempelvis 0,65 procent, vilket är en vanlig nivå hos många bolag, kan ge dagens arbetstagare upp till flera miljoner kronor i lägre pension – per person! Det är därför oerhört viktigt att pensionsbesluten tas på riktiga grunder, säger Åsa Mindus Söderlund, vd Avanza Pension.

Vidare uppger hon att Avanza överväger att lämna Minpension om inte ”den vilseledande informationen snarast rättas. Det är ingen önskvärd utveckling, men Avanza kan inte bidra till att sparare medvetet missleds och hänvisas till helt felaktig information när de ska fatta beslut om sitt livs största sparande”.

– Sveriges pensionssparare betalar idag flera miljarder kronor i onödiga avgifter. Dessa pengar skulle istället kunna växa till sig på pensionsspararnas egna konton. Avanza har alltid ställt sig på kundens sida och verkat för transparens och låga eller inga avgifter. Detta gäller oavsett om du sparar till pensionen eller till något annat, fortsätter Åsa Mindus Söderlund, vd Avanza Pension. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons