Annons

Annons

astrazeneca.jpg

Foto: Astra Zeneca

Astra Zeneca i ny patentstrid med Sandoz

Astra Zeneca stämmer den danska konkurrenten Sandoz för patentintrång och yrkar om ett vite på 20 miljoner kronor om Sandoz fortsätter att sälja och marknadsföra Fulvestrant Sandoz i Sverige.

I en stämningsansökan som är stämplad som brådskande stämmer den svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca AB, med hjälp av advokaten Peter Sande och juristerna Rasmus Josefsson och Amanda Granqvist från Sandart & Partners Advokatbyrå, den danska konkurrenten Sandoz för patentintrång och yrkar om ett interimistiskt förbud.

Astra Zeneca yrkar att Patent- och marknadsdomstolen vid äventyr av vite om 20 miljoner kronor förbjuder Sandoz att ”bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda” läkemedel med substansen Fulvestrant samt att importera Fulvestrant Sandoz till Sverige eller inneha detta läkemedel i Sverige så länge som Astra Zenecas patent för substansen Fulvestrant är giltigt i landet.

Fulvestrant, som används för behandling av östragenreceptorpositiv bröstcancer, är framtagen av Astra Zeneca. Astra Zenecas produkt som innehåller denna substans heter Faslodex.

Annons

Annons

Astra Zeneca skriver i stämningsansökan att Sandoz har - utan samtycke från Astra Zeneca - lanserat Fulvestrant Sandoz på den svenska marknaden. Sandoz produkt finns alltså tillgängligt för försäljning i Sverige och marknadsförs även här.

Astra Zeneca yrkar även att domstolen ska fastställa att Sandoz är skyldig att utge en skälig ersättning för sitt utnyttjande av uppfinningen i patentet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Sandoz ska även inom fjorton dagar från den dag som domen vinner laga kraft informera köpare av Fulvestrant Sandoz i Sverige om att produkten gjort intrång i patentet och att den inte får säljas vidare samt erbjuda återköp av alla förpackningar med Fulvestrant Sandoz, uppger Astra Zenecas ombud. 

Ombuden från Sandart & Partners Advokatbyrå skriver även att Sandoz får 60 dagar på sig att förstöra samtliga exemplar av Fulvestrant Sandoz som Sandoz har i sin besittning.

De yrkar även att Sandoz ska bekosta publicering av information om lagakraft vunnen dom i målet i Dagens Medicin och Läkartidningen till en kostnad om 100.000 kronor samt bekosta rättegångskostnaderna för Astra Zeneca.

Vidare skriver ombuden att Sandoz är medvetet om patentet då rättegångar avseende intrång i patentet pågår sedan en tid tillbaka i flera andra länder, exempelvis i Tyskland, Danmark och Nederländerna. I dessa tre länder har Sandoz inte bestritt att det rör sig om patentintrång men har bestritt skyldighet att utge ersättning och skadestånd.

”Sandoz gör således intrång i Patentet uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet”, skriver Astra Zenecas ombud som menar att Sandoz är skyldiga att utge skälig ersättning för den otillåtna användningen av den patenterade uppfinningen samt ersätta Astra Zeneca för den ytterligare skada som intrånget orsakar.

Astra Zeneca har marknadsfört Faslodex i Sverige sedan 2004. Under 2017 omsatte produkten 1 miljard dollar globalt och cirka 34,5 miljoner kronor i Sverige.  Varje månad genererar alltså Astra Zenecas produkt i genomsnitt intäkter om cirka 3 miljoner kronor.

Av stämningsansökan framgår det att Sandoz har lanserat sin produkt i Sverige nu i sommar, mitt under semesterperioderna, ”utan att en först ha gjort något försök att bana väg för sina åtgärder genom att t.ex. utmana patentets giltighet”.

Astra Zenecas ombud skriver att de har ett starkt önskemål om att domstolen handlägger yrkandet om interimistiskt förbud ”med största möjliga skyndsamhet”. De skriver vidare att Sandoz lansering av sin produkt i själva verket gör intrång på tre av Astra Zenecas patent men att man väljer att i nuläget fokusera på ett av dem.

Än så länge har inte Sandoz svarat på stämningen.

För två år sedan ingick Astra Zeneca en överenskommelse med Sandoz i en patenttvist som även gällde Fulvestrant. Då rörde det sig om en lansering i USA. Enligt överenskommelsen är Sandoz förhindrat att lansera den aktiva substansen fram till 25 mars 2019 i USA. Patentet löper till januari 2021.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons