”Ska betaltech kunna ta nästa kliv och verkligen effektivisera hela kedjan av tjänster krävs mer omfattande samverkan,” skriver Claes Hemberg, ledamot i Aptics styrelse, i en rapport om betaltech.
Fintech

Aptic och Asitis bildar Nordens största betaltechbolag

Två av landets största mjukvarubolag inom betal- och kreditjänster, Aptic och Asitis, går samman. Bolaget ser stor tillväxt vilken gynnas av stora förändringar i hela betaltech-branschen.

Uppdaterad 2019-10-28
Publicerad 2019-10-28

Bolagen Aptic och Asitis har levt sida vid sida i nästan 20 år. Idag bildar de Nordens största bolag inom betal- och kreditlösningar. De närmaste tre åren väntas bolaget dubbleras i storlek till över 300 medarbetare.

– Betal- och kredittjänster kan idag ge bättre vinstmarginaler, kundnöjdhet och mer kostnadseffektiv tech. Därför väljer allt fler bolag ta kontroll över den egna finansiella infrastrukturen. Samtidigt vill fler bolag koppla ihop kedjan av tjänster, vilket ställer extra höga krav på hela vår bransch med mjukvarubolag och konsulter, säger Knut Eirik Storsul vd för Aptic i en presskommentar.

Claes Hemberg ingår sedan ett år tillbaka i Aptics styrelse som ledamot. Han menar att kundernas förflyttning i betalmönster märks i offentlig statistik. Två tredjedelar av konsumenterna prioriterar nu Klarna, vilket gör dem till ett stort hot mot gamla betalströmmar. Bankernas storsäljare betalkorten har bara i september fått ytterligare lagkrav (PSD2), vilket skärpt konkurrensen till Klarnas fördel.

– Betalindustrin har fått ett uppsving de senaste fem åren. Klarna har här gjort en stark insats. Men nu slår pendeln tillbaka. Ett tecken i tiden är att hundratalet bolag lämnat Klarna, för att bygga egna lösningar, skriver Claes Hemberg i en rapport om betaltech som han nyligen gjort.

Bolagen använder enligt honom en blandning av nya tjänster, konsulter, egna lösningar och helt nya lösningar. 

– Ytterligare 1 000 bolag står redo att steget till egna lösningar. Det rör sig om stora och medelstora nordiska konsument- och finansbolag. De vill koppla ihop hela kedjan med sina kunders betalningar, leasingkontrakt, krediter och fakturahantering, skriver Claes Hemberg.

Han påpekar att gamla IT-system samtidigt gör sig påminda. Förutom åldersproblem i system är bredden en utmaning.

– Varje storbank har i dag ofta 1 000 parallella datorsystem, 1 000 anställda, 500 konsulter och årliga IT-kostnader på 4-5 miljarder kronor. Naturligtvis finns här utrymme för stora besparingar och effektiviseringar, skriver Claes Hemberg.

Aptics verksamhet finns idag i sex städer: Skövde, Stockholm, Trollhättan, Oslo, Amsterdam, och Århus. Eftersom Norden ligger långt framme när det gäller näthandel och betaltjänster märker Aptic också av en växande efterfrågan från flera länder i Europa.

– Nyligen öppnade vi i Amsterdam. I Schweiz gjorde vi förra veckan första inbrytningen. Flera av våra kunder vill att vi öppnar i fler länder. Här passar vår plattform och våra tjänster väl in för att växa med kunder ut i Europa, säger Knut Eirik Storsul.

Enligt en färsk undersökning från Aptic är det nu tre vägar som är tydliga: Konsument- och e-handelsbolagen vänder sig till mer nischade ”Klarna-lösningar.” Andra tar in egna konsulter och bygger själva. En nyare trend är att slå ihop beprövad teknik för att behålla kontrollen. Det handlar om miljardinvesteringar de närmaste fem åren. De snabba förändringarna hos stora konsumentbolag och banker märks nu i den specialiserade branschen med fokus på betaltech eller finansiell infrastruktur.

Branschen har fram till nu varit väldigt bred, med hundratalet svenska bolag med mellan tre till 150 anställda. Tillväxten har senaste årtiondet legat på 10-20 procent per år. Samtidigt har branschen betaltech blivit en vildvuxen och mycket regional bransch, anpassad till ett fåtal kunder.

– Ska betaltech kunna ta nästa kliv och verkligen effektivisera hela kedjan av tjänster krävs mer omfattande samverkan och delar av branschen en mer strukturerad konsolidering, uppger Claes Hemberg.

Platsannonser