Anne Ramberg. Foto: Micke Lundström
Juridik

Anne Ramberg: ”Ovanligt med överdebitering”

Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare till Realtid om etiken i advokatbranschen.

Uppdaterad 2020-09-11
Publicerad 2020-09-11

I går skrev Realtid om Jonas Wahlbom som fått sparken från Front Advokater. Han uppfattade överdebitering som en systematisk affärsmetod på byrån, något som Fronts vd Bob Lee förnekar. För närvarande pågår en arbetsrättslig tvist mellan Front och Jonas Wahlbom, och Front har även anmält honom till Sveriges Advokatsamfundet och påstår att han brutit mot god advokatsed.

– Vi har tyvärr inte möjlighet att kommentera mot bakgrund av att det gäller pågående ärende, säger Mia Edwall Insulander, nuvarande generalsekreterare på Sveriges Advokatsamfund, till Realtid.

Hennes företrädare Anne Ramberg var generalsekreterare på samfundet mellan åren 2000 och 2019, men inte heller hon vill kommentera det aktuella fallet. Däremot konstaterar hon att det generellt sett är ovanligt med överdebitering i branschen.

– Jag konstaterar att det är sällsynt att arvodesyrkanden sätts ned eller att klagomål anförs mot advokatens räkningar i ljuset av alla de mål, ärenden och övriga uppdrag som advokater har, säger Anne Ramberg till Realtid.

Hon menar att man måste kunna lita på att advokatens yrkande grundas på korrekt tidsangivelse och att advokaten vid sin fakturering samtidigt tillämpar lag och god advokatsed.

– Det är mycket ovanligt att prutningar ger vid handen en systematisk överdebitering. Om en advokat vid sitt yrkande lämnar oriktiga uppgifter om tidsåtgång kan det leda till uteslutning, säger hon.

Att överdebiteringar hamnar i Advokatsamfundets disciplinnämnd är ovanligt. De vanligaste fallen i nämnden är i stället advokater som inte skött sitt uppdrag tillräckligt omsorgsfullt och skyndsamt.

– Det bör understrykas att antalet anmälning i en följd av år sjunkit samtidigt som advokatkåren i det närmaste fördubblats på 20 år. Sveriges advokater håller hög klass och har som huvudregel hög etik. Men, som inom alla yrken kan det finnas de som missbrukar förtroendet. Det skadar alla, säger Anne Ramberg.

Platsannonser

Logga in